photorevu

Eyeless

-------------------------------

عکسی از: حسین قشمی
نقدی از: علیرضا دین محمدی
نقد نقد: شما
-------------------------------
ارایه شده در -کوره نقد-
-
ترکیب بندی نامناسب عکس و جایگیری المانها در فضای کادر بدون توجه به قواعد ابتدایی چیزی نیست که از چشم منتقدی دور بماند.

کشیدن چهار خط ساده، برای به دست آوردن فاصله فاحش عکس از آنچه قانون یک سوم ها و توجه به نقاط مؤثر طلایی حکم می کنند، ساده ترین راه برای قضاوت فرم نا موزون عکس است.

افسوس زمانی به اوج خود می رسد که پتانسیل تصویر در انطباق با تناسب بارزترین نمونه کاربرد تناسب یونان باستان، فرم معبد پارتنون، خودنمایی می کند...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

تاریک.. گم.. زمان..

-------------------------------

عکسی از: علی محمدی ناصح
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
یک مینیمال ساده و زیبا، با ترکیب بندی ای بسیار قوی؛
بهره گیری هوشمندانه از انرژیهای متفاوت نقاط طلایی و استفاده ی هدفمند از ویژگی و تأثیر خطوط مورب در قاب، به خلق یک اثر معناگرایانه، کلاسیک و قوی شده است؛
قرار دادن المانهای اصلی در پرانرژی ترین نقطه ی طلایی (سمت چپ بالا) سبب شده است که ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

جای خوبی برای مردن

-------------------------------

عکسی از: امیر عباسی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

با توجه به اینکه شیب در خلاف جهت مسیر متعارف ورود چشم به تصویر - چپ به راست - قرار دارد، سرعت پیمایش ثبت توسط چشم به کندی صورت می گیرد که این اثر با خطوط عمود قوی دیدگانی حاصل از تنه درختان تقویت می شود.
لذا بیننده مجال بصری کافی برای مرور ثبت خواهد داشت.
این درحالی است که...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

سر سلام!

-------------------------------

عکسی از: نرجس خاتون اندرواژ
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
سه گروه خط بصری در تصویر دیده می شود;خطهای قائم حاصل از قامت افراد و تیرهای چراغ برق و بیل فرد سمت راست;خطوط آزاد با مركز واحد حاصل از كرتها و خط الاراس تپه ها; و ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

فروغ سکوت

-------------------------------
پوریا خلجی

عکسی از: پوریا خلجی
نقدی از: علیرضا دین محمدی
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------

شکل دیدگانی که در پس زمینه به صورت محو دیده می شود، به سادگی همچون سنگ مزاری که صلیبی بر روی خود دارد در ذهن بیننده نمایان می شود، سنگ مزار خاطره ای که همچون هاله ای از کشتی طوفان زده ای در حال فرو رفتن در دریای اندوه و نیستی است، داستان درون سینه کبوتر را روایت می کند!


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...