photorevu

سایه ای بر باد رفته

-------------------------------

عکسی از: محمدرضا معصومی
نقدی از: طاهره منصور نژاد
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------
... عکسی پر از سکوت ... پر از فریاد. عکس سکوت فریادهاست...
چشم در عکس مدام در حال حرکته، از چشمان خیره ی مرد به دو شاخه گل قرمز تا سایه ی زن تنها. این گردش مداوم چشم رو ساکاده های چشمی میگن ( ساکاده های چشمی : حرکت سریع و هم زمان هر دو چشم از یک وضعیت ساکن به وضعیت دیگه ست ) در اینجا چشم ها مدام در حال حرکت بین این سه عنصر عکس هستن و همین گردش نقشه ای ذهنی از عکس رو در ذهن ما می سازه .
==============
نقد نقد: فتوریویو
==============
نقد طاهره منصورنژاد، ضمن آن که حاکی از نگاه دقیق و موشکافانه منتقد به عکس است، به سبب بهره بردن از نکات ظریف در بحث ترکیب بندی، روانشناسی و مفاهیم نمادین رنگ، و بررسی چگونگی خوانش عکس نقدی آموزشی محسوب می شود.
نقدی که با بیان ساده و بی آلایش و غیر رسمی همیشگی منصورنژاد ضمن برخورداری از ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقدِ نفت...

-------------------------------

عکسی از: حسین صفری
نقدی از: داریوش شاهپوری
نقد نقد: ---------
-------------------------------
...عکاس توانسته است با به کارگیری حداکثر فاصله ی کانونی لنز 70 - 200 ، و گشودن دهانه ی دیافراگمِ لنز تا آخرین میزان ممکن (3.2) ، عمق میدان کمی را در عکس ایجاد و سوژه را به خوبی برجسته کند...

تازه به خودم آمدم که شاهد یک پرتره ساده نیستم! توضیحات عکس را خواندم...

دیدم چقدر ناجور وارد نقد عکس شدم! چه باید می گفتم از اینکه چهره ی سختی کشیده اش را به سان اُبژه ای برای عکاسی تحلیل کرده بودم؟! آن هم زمانی که فکوس عکس بر روی چشمها کامل بود؟!

میان دو نگاه... نگاه عکاسی که درد رامی فهمد و نگاه کارگری که درد را معنا می کند من مانده بودم و شریط خوب نوری برای عکس!...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

سکوت سرد

-------------------------------

عکسی از: ثمین ترک
نقدی از: زهرا غفاری راد
نقد نقد: سارا اکبری
-------------------------------
... همانگونه که دوری اشتون از اشتیاقش در درک عنصر محرک در عکس ها می گفت، تلاش کردم تا عاملی را که در این عکس من را به خود جذب می کند بیابم.

اندیشه خود را در فضای سرد عکس رها کردم. نگاه خسته و سرما زده ام از سمت چپ تصویر در راستای خط تیره میانه عکس، به درون آن وارد شد و در جریان نیرویی که عکس به آن تحمیل می کرد به کنار نیمکت رسید...

====================
نقد نقد: سارا اکبری
====================
به بیانی دیگر می توانم بگویم، کلمات و نقد زهرا غفاری راد به گونه ای است که با وجود زیبایی انکار ناپذیری که در نگارش عبارات آن به وضوح به چشم می خورد، من را به عنوان یک مخاطب پیوسته از عکس دورتر و دورتر می کند؛ گویی به دنبال جریان و داستانی جدای از آنچه به واقع درون عکس قابل مشاهده است هستم...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

هیولا

-------------------------------

عکسی از: اصغر خوش خلق
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
تصور مي كنم نگاه به اين ثبت از دريچه ديد فيلسوف و نشانه شناس فرانسوي "رولان بارت" خالي از لطف نباشد.
در توجه به "استوديوم" ثبت( كيفيت يا ويژگي اي كه عكس آگاهانه براي بيننده اش برجسته مي كند و نسبت تنگاتنگي با نيت و قصد عكاس دارد)، هر چند اشاره مؤلف به ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

كوزه گر

-------------------------------

عکسی از: عـلی شـکیباگهر
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
ترکیب بندی با ابتکار عکاس در انتخاب زاویه غیر متعارف در ثبت،ویژگی های بصری خاصی را به آن بخشیده که آن را از یکنواختی ثبتهای مشابه خارج نموده است.
مهمترین تاثیری که


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...