photorevu

نقد قافله عمر "ربابه سلیمانی" در نگاه "مهدی زحمتی"

-------------------------------

عکسی از: پوریا خلجی
نقدی از: ربابه سلیمانی
نقد نقد: مهدی زحمتی
-------------------------------
... همجواری تصویر پیرمرد با دیواری چوبی مشتمل بر الوارهایی محکم، آبی و ایستا، در تداعی استحکام ناشی از ماهیت تخته های چوبین همراه با آرامش نهفته در فام سرد آبی در نگاه بیننده نقش آفرینی می کنند...
===============================================================
در نگاه منتقد "مهدی زحمتی":
-----
... لازم به ذکر است که نقد و تحلیل دو عرصه کاملا متفاوت اما شبیه به همند که بیشتر اوقات جای خود را به اشتباه با دیگری عوض می کنند به مانند این نوشته ... ایشان در وادی تحلیل ساختاری وتحلیل محتوا گام برداشته اند وخوب هم توانسته اند در این زمینه قلم بزنند... اما نقد آن چیزی است که عکاس را به چالش می کشد به بررسی موشکافانه المانها وچیدمان عکس می پردازد وبررسی دقیق می کند که آیا این المانها و چهارچوب ها در جای خود به درستی نشسته اند و اگر تعمدی از سوی مولف است او را به پاسخگویی وا دارد...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

خشت طلايي فقر

-------------------------------

عکسی از: محمد رضا مومنی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
این ثبت به ویژه از این وجه که هر دو جنسیت دختر و پسر را دوشادوش هم در محکمه وجدان عدالت اجتماعی در پیشگاه چشم مخاطب در موضع تظلم و دادخواهی، قرار...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

التهاب آسماني كوه

-------------------------------

عکسی از: نسیبه خلیلی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
به نظر من ثبت بیش از اینکه به آرامش دلالت کند، از نوعی التهاب بارور است.
1- فرم: شکل دیدگانی ابرها که منسجم، پشته ای و برآمده است.
2-فام: رنگ های غالب در ثبت رنگهای درونگرا و سنگین و سرد است.
3-رنگمایه: گستره اصلی در سیطره بازی "شید" در...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

فروغ سکوت

-------------------------------
پوریا خلجی

عکسی از: پوریا خلجی
نقدی از: علیرضا دین محمدی
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------

شکل دیدگانی که در پس زمینه به صورت محو دیده می شود، به سادگی همچون سنگ مزاری که صلیبی بر روی خود دارد در ذهن بیننده نمایان می شود، سنگ مزار خاطره ای که همچون هاله ای از کشتی طوفان زده ای در حال فرو رفتن در دریای اندوه و نیستی است، داستان درون سینه کبوتر را روایت می کند!


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

"بدون عنوان"

-------------------------------

عکسی از: شهرام نجفی
نقدی از: علیرضا دین محمدی
نقد نقد: شما
-------------------------------
تصویری تامل برانگیز که گویی در پی آن است تا فراتر از آن که نقش شاهدی بر مدعای کسانی چون جان هارتفیلد مبنی بر معرفی فتومونتاژ به عنوان بهترین رسانه برای ارائه واقعیت را بازی کند، دست به تصویر نمودن مکاشفه ای یوحنایی برای بیان حقیقتی زده است...
...اما چرا دست ها جایگزین سر شده اند؟!و چرا اندام فرد برهنه است؟!
سر مهمترین عضو در بدن انسان و جایگاه خرد و اندیشه است. بنابراین جایگزینی شمایلی از نماد نیلوفر به عنوان قلبِ معنایی عکس به جای سر، می تواند نشان از نوع تفکری باشد که هنرمند در سر دارد و بیننده را به آن دعوت می کند.
اما برهنگی، واژه ای اغوا کننده که به همان اندازه که برانگیزاننده ی تمایلات اروتیک و جنسی است، حامل پیام بی پیرایگی است...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...