Title

بام تهران

-------------------------------
عکسی از: محمود خستو
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------


شاید بارزترین نکته بصری، استفاده چشمنواز و برجسته سه فام اصلی زرد-قرمز-آبی در تیرگی آسمان شب باشد.
قرارگرفتن ماه در مرکز دوایر کهکشانی حاصل از ابرها، به همراه ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

رسالت قلم

-------------------------------
عکسی از: عبدالحسین بدرلو
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

پوكه بدون مرمی، جهت بیان اتمام جنگ از قدرت بیانی خوبی برخوردار است.
كادر عمودی با كمك خطوط عمودی غالب تشكیل دهنده تصویر به تحرك و ایستایی اثر كمك كرده است.
سنگینترین وزن تصویر در یك چهارم راست پایین قراردارد كه ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

سرگشتگي

-------------------------------

عکسی از: آرش اشکر
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
به نظر من نکات زیر در ثبت قابل تامل است:
1-بیابان می تواند نمادی از سرگشتگی انسان باشد.
2-نا مجانس بودن تخته سنگی بزرگ در میان بیابان برهوت، به گونه ای که هیچ عمق و ریشه ای درون خاک ندارد و همچون عنصری مستقل بر روی ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقطه قوی!

-------------------------------

عکسی از: پوریا خلجی
نقدی از: طاهره منصور نژاد
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------
...در واقع در اینجا عکاس از -تباین یا تضاد- برای بهتر دیده شدن -زن- به عنوان المان اصلی عکس و تاکید بر ویژگی های اون استفاده کرده.
نقطه سکوته و در خود فریاد داره،
نقطه به عنوان -ساده- ترین عنصر بصری در هر شکل و اندازه ای که باشه بلافاصله در چهارچوب دیده میشه و جلب توجه میکنه...
و اینجا ما یه فضای آرام ولی پویا و پر انرژی داریم که تنها بوسیله یه -نقطه- احاطه شده.
در حقیقت باید بگم در سکوت سنگین فضای این عکس؛ -زن- در قالب یک -نقطه سیاه و قوی-؛...
=============
نقد نقد: فتوریویو
=============
...ساختار نقد، به وضوح فرمگراست.
نکته ای که منتقد بر آن دست گذاره دقیقا تفاوت حضور زن در این دو تصویر با دو اثر متفاوت است.
حضور زن در تصویری کاملا متقارن موجب بروز بی تعادلی وزن بصری در سمت چپ کادر خواهد شد. درحالی که در تصویر اصلی، با حضور اوست که به سبب ایجاد تناسب میان تیرگی و روشنی های موجود در دو نیمه کادر، تعادل بصری به عکس بخشیده می شود.
اشاره منتقد به نکات ظریفی چون پویایی و ریتم و حرکت از دیگر نکات برجسته نقد است که ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

عطر حضورت مادر...

-------------------------------
عکسی از: سمانه شیرازی
نقدی از: امیر مهدی قاسم خانی
نقد نقد: شما
-------------------------------

... به بیانی دیگر آیا بیننده بدون توجه به عنوانی که ذهن مخاطب را به سوی معنا هدایت می کند می توانست حضور مادر را تنها به خاطر دو عنصر چادر سپید گلدار که به دیوار آویخته است و یک گلدان شمعدانی درک نماید یا خیر؟!

به عقیده اینجانب اگر نام این تصویر "عطر حضورت مادر" نمی بود، انتساب فضای زیبای تصویر به مضامین بی شماری میسر بود و باید گفت عکاس محترم در انتقال پیام خود از طریق تصویر به بیننده چندان موفق عمل نکرده است.

اما ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...