photorevu

كاسه آبي آب

-------------------------------

عکسی از: غلامحسین محبی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
طبیعت موجود در تصویر از سه نوع بافت متفاوت بهره می برد.
بافت دیواره پوشیده شده از ریشه هایی كه از خطوط آزاد، شكسته و درهم تشكیل شده و تداعی گر آشفتگی است (وقتی به مكان عكس- "دینور"- فكر می كنم; برایم یادآور مصائب و ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

خط شکسته!

-------------------------------
عکسی از: نازی شاکری
نقدی از: نسرین امینی
نقد نقد: شما
-------------------------------

بعد از مطالعه کتاب زبان عکس، نوشته رابرت اکرت، خود را برای شرکت در آزمون کارگاهی فتوریویو آماده کرده بودم که از دریافت این عکس به عنوان موضوع نقدی روانشناسانه، شگفت زده شدم!

یک پرتره از چهره یک مادربزرگ را چگونه می توان نقد کرد؟! نه اتمسفری، نه جمع خانواده ای، نه وسایلی که بتوان با آنها سوژه را مورد مطالعه قرار داد و از همراهی آنها در بیان حال و هوای عکس یاری جست.
حتی عنوانی بر عکس نهاده نشده بود تا بتوان از ذهنیت عکاس محترم در بیان محتوا بهره برد.

از نقد روانشناسانه عکس نا امید شدم ...

برای خالی نبودن عریضه، سعی کردم فرم را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهم...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

Came From Far

-------------------------------
عکسی از: مهدی صفری نژاد
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

ثبت موفقی در بیان احساسات انسانی است.
مود سیاه و سفید و انتخاب کادر عمودی شایسته صورت گرفته است.
قرار گرفتن المان اصلی ثبت -پیرمرد- در میانه کادر با بهره ای کهاز سکون می برد، در همراهی فرم با محتوا نقش مؤثری را ایفا نموده است.
کادر عمودی تصویر که ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

انسان مجسّم

-------------------------------

عکسی از: امين فرحبخش
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
کادربندی و استفاده از نقاط طلایی هوشمندانه صورت پذیرفته است.
اما به نظر من با توجه به اینکه بخش عمده ای از فضای سمت چپ کادر از...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

Cold Seasion

-------------------------------
عکسی از: شادی آفرین آرش
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

هر چند در نگاه نخست به ذهن متبادر می شود که اگر چهره فرد بر نقطه طلایی کادر - سمت چپ - منطبق می گردید، ثبت از توازن و تعادل بصری شایسته تری برخوردار می بود اما به نظر من با توجه به اینکه ارزش ترکیب در قرار دادن فرم در خدمت محتواست، با توجه به...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

بدون عنوان


عکسی از: استاد کاوه فرزانه
آموزش نقد: علیرضا دین محمدی
بخش: دوم - آموزش نقد
=============
... شاید روزی که ویلیام بیلیک شاعر و نقاش، کتاب پیشگویی های خودش رو در سال 1794 می نوشت و این نقاشی رو برای روی جلد کتابش که مثلا خدارو در حال انجام محاسبات نشون میده، انتخاب کرد، بهتر بود تا از پرگاری متفاوت در نقاشی خودش استفاده کنه ...
به زودی علتش رو، روی گل زیبای استاد کاوه فرزانه براتون توضیح میدم...
این پرگار به ما کمک میکنه تا ما هم بتونیم امضای خدا رو رسم کنیم و مثل خودش زیبایی بیافرینیم...
دوست دارین امضای خدا رو ببینین؟!
یکی از امضاهای مخصوص خدا این شکلیه...


 

جزئیات بیشتر ...