photorevu

امانت ...

-------------------------------

عکسی از: علیرضا دین محمدی
نقدی از: شهاب کاشف معیری
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------
... عکس بیش از آنکه احساسی نوستالژیک به بیننده ببخشد، او را در یک تراژدی شریک می کند. یک انتهای نافرجام، نامه هایی که به مقصد نمی رسند، و نامه رسانی که شاید هرگز به مقصد نرسیده باشد.
... شاید آنچه چشم مخاطب را در غم ناتمامی شریک می کند بیان نا تمام بصری این المان هاست...
عکس بیان تصویری یک نمایش است!
صحنه ای که توسط هنرمندی دیگر در گوشه ای از یک نمایشگاه صحنه آرایی شده است...
عکس، نه در زمان جنگ گرفته شده است و نه در فضای جنگ!...
==============
نقد نقد: فتوریویو
==============
... اشاره صحیح کاشف معیری به دو مقوله -نوستالژی- و -تراژدی- ، بیانگر دو حس قوی جاری در ثبت است. احساسی که هرچند او آن را عامل اصلی و اثرگذار نمی داند ولی در ایجاد ارتباط حسی با مخاطب بسیار تاثیر گذار است.

... هدف تراژدی ایجاد ترس و ترحم یا به عبارتی کاتارسیس در تماشاگر است. تقلیدی از یک واقعه ای جدی که ترس و مهربانی را در مخاطب برمی انگیزد و موجب تزکیه نفس و یا کاتارسیس می شود. با این بیان نگاهی به اتمسفر حاکم بر تصویر، به خوبی از محتوای تراژیک آن خبر می دهد.

آنچه در این نگاه، ساختار نقد شهاب را جالب توجه تر می کند انطباق آن با اجزای تراژدی از دید ارسطو است...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

شاخه های آرزو

-------------------------------

عکسی از: مریم پژمان
نقدی از: سارا اکبری
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------
... نگاه از سمت چپ کادر سوار بر شاخه های سبز آرزو لیز می خورد ، تا وارد چهارچوپ نگاه عکاس شویم.
این خط فرضی نیم دایره ی ،که از گوشه تصویر تا انتهای پای کودک است چشم های بیننده را به مرکز توجه هدایت می کند تا به المان اصلی ثبت یعنی پسربچه برخورد کنیم.
گردشی نرم و لطیف که به لطف رنگ سبز همراه با آرامش است.
به مانند فرم ایستادن و نحوه قرارگیری ...
============
نقد نقد: فتوریویو
============
سارا اکبری بیش از هرچیز با تحلیل تاثیر رنگ و فرم بر چشم و ذهن مخاطب سعی در بیان حس جاری در عکس دارد.
او در این راستا با گریز زدن به حال و هوای کودکی و معصومیت و شیطنت های آشنای این دنیای پاک در کنار تاثیر حس ابهام منظره ی پنهانی که کودک از پس دریچه به آن می نگرد در بیان آرزوها بهره ی شایسته ای برده است.
... به نظر می رسد یکی از نکاتی که در تاکید بر این اثر به آن دامن می زند، نه تنها پنهان بودن منظره پشت پنجره که پنهان بودن چهره ی کودک است. تاثیری که به همذات پنداری بیننده و ایستادن در جایگاه کودک درون ثبت کمک می کند...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

ترس مرگ

-------------------------------

عکسی از: سید آرمان نبی پور
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
به نظر من ثبت به دلایل زیر آسیب دیده است:
1- با افزایش میزان تینت - نارنگ سفید - در ترکیب فام های اسکلت، و حضور حداکثر "شید" - نارنگ سیاه - در ضد نور فرد، عملاً ارزشگزاری ثبت بر روی مرگ افزایش یافته است.
2- فیزیک اسکلت با توجه به بسته شدن دهان، حالت منفعل تری نسبت به...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

دختر

-------------------------------

عکسی از: ثمین ترک
نقدی از: زهرا غفاری راد
نقد نقد: محمد جواد شفیعیان
-------------------------------
... در بررسی واکنش در این گونه برخورد، یکی از متداول ترین پاسخ های رفتاری، تسری حالت خیرگی به مخاطب است. به همین سبب بیننده ای که در پی کشف پیام عکس به آن می نگرد، نگاهش در نگاه دختر، سخت گره می خورد.

قدرت این پیوند به اندازه ای است که المانهای موجود در عکس را تحت الشعاع قرار می دهد و چشمان دختر را مرکز توجه نگاه مخاطب می سازد.

البته در تحلیل این رفتار، نباید از تاثیر و همراهی ترکیب بندی عکس غافل شد، چرا که ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

خوابِ آب..!

-------------------------------
عکسی از: اریک رفنر
نقدی از: ثمین جواهریان
نقد نقد: شما
-------------------------------

...دست های کارکرده بزرگسالان که نشانگر تلاش آنان در تمام طول زندگی و شاید بیشتر از همیشه برای نجات جان کودک است.

غمی نهان را در پس پوسته ظاهری عکس نمایان می کند. غم انسان هایی که تلاش فراوانشان بی نتیجه مانده، و امیدشان ناامید شده.

از آن سو، چهره ی آرام کودک با لبخند، گویی به خاطر گریز از این آشفته بازار خوشحال است و در جهانی دیگر آسوده نظاره گر است و شاید در پی تسلی خاطر مادرش است.

عکس کنتراست شدیدی دارد، و بافت دست های خشن با بافت نرم و لطیف ملافه و پوست کودک نیز بسیار متضاد است و این تضاد و کنتراست به خوبی رسانای تفاوت زیاد بین مرگ و حیات، کودکی و بزرگسالی، معصومیت کودک و


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...