photorevu

رنج برنج!

-------------------------------

عکسی از: مریم موسوی کاوردی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
هرچند قاعدتاً این تصویر به ظاهر ساده، ثبتی کارگردانی شده نیست،اما کثرت عناصر سمبلیک موجود در آن بسیار قابل تامل است.

عنصر زنانگی در ثبت غالب است که می توان آن را در قالب مادر و دختر؛ زمین و ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

چرا عَلَم ؟

-------------------------------

عکسی از: امین موسوی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
مشخصاً ایده ارزشمندی در ذهن داشته اید. اما به نظر من با توجه به محتوای مورد نظر شما "حسین،چراغ هدایت" به دلایل زیر فرم با محتوا مباینت شایسته ای ندارد:
1- هرچند اتصال سایه میان علمک چراغ راهنمایی و تیغه علم عزاداری، موجب ایجاد نوعی پرسپکتیو خاص و سه بعدی سازی ثبت شده - که در جای خود


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

خوابِ آب..!

-------------------------------
عکسی از: اریک رفنر
نقدی از: ثمین جواهریان
نقد نقد: شما
-------------------------------

...دست های کارکرده بزرگسالان که نشانگر تلاش آنان در تمام طول زندگی و شاید بیشتر از همیشه برای نجات جان کودک است.

غمی نهان را در پس پوسته ظاهری عکس نمایان می کند. غم انسان هایی که تلاش فراوانشان بی نتیجه مانده، و امیدشان ناامید شده.

از آن سو، چهره ی آرام کودک با لبخند، گویی به خاطر گریز از این آشفته بازار خوشحال است و در جهانی دیگر آسوده نظاره گر است و شاید در پی تسلی خاطر مادرش است.

عکس کنتراست شدیدی دارد، و بافت دست های خشن با بافت نرم و لطیف ملافه و پوست کودک نیز بسیار متضاد است و این تضاد و کنتراست به خوبی رسانای تفاوت زیاد بین مرگ و حیات، کودکی و بزرگسالی، معصومیت کودک و


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

شبكه

-------------------------------

عکسی از: محمدرضا مسنداني
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
به گونه ای که با حذف پس زمینه بیننده را با شبکه مسطح سبد مانندی از میلگردها ، و با کمک پرسپکتیو پس زمینه، با تونلی از میلگردهای در هم تنیده مواجه می نماید.
ثبت در حالی به سبب بهره مندی از خطوط آزاد متحدالامرکز حاصل از میلگردها، از انرژی انفجاری حاصل از این خطوط بهره می برد که این انرژی، به علت ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

خاک و دل

-------------------------------

عکسی از: سارا اکبری
نقدی از: محمد جواد شفیعیان
نقد نقد: شما
-------------------------------
... یکی از دلایل احساس فضایی خاص، روح معنوی و فضای عرفانی حاکم بر این اماکن همین پوشش کاشی هایی است که با نقش و نگارهای شاعرانه با رنگ های مکمل همراه و آذین بندی شده اند...
گوشه چشمی داشتن به چگونگی آفرینش این قاب که حاصل نگاه هنرمند به هنرمند و از جنس زن به زن است خالی از لطف نیست. تصویری که قابی هنری را در دل دیگری جا داده است.

... با اشاره براین که پدید آورنده کوشیده است تا توانایی خویش را در پیوند زدن تار و پود دل برای رساندن از خاک تا افلاک در بوته امتحان و آزمایش قرار دهد، از نظر تکنیک ثبت می توانست با بهره گیری بهتر از مولفه ها و تکنیک های بیشتر و صحیح تر عکاسانه چون ترکیب بندی دقیق تر با نمای بازتر یا ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...