همراه گرامی و نقد پژوه عزیز؛

 

سلام؛

 

ضمن سپاس از اینکه "فتوریویو" را شایسته همراهی ارزشمند خود دانستید احتراما به آگاهی می رساند، ارزیابی عملکرد راهنمای همراه  شما با موفقیت دریافت شد.

مشارکت شما بهترین هدیه به دوستانتان در کلبه نقد عکس، جهت ارائه ی خدمات شایسته تر است.با تشکر از شما و آرزوی توفیق روز افزون

         پیروز و سربلند باشید

      کلبه نقد عکس "فتوریویو"

Photorevu-Kolbeye-Naghde-AX-Small