همراه گرامی و ارزیاب عزیز؛

 

سلام؛

 

ضمن سپاس از اینکه "فتوریویو" را شایسته همراهی ارزشمند خود دانستید احتراما به آگاهی می رساند، ارزیابی نقد شما با موفقیت دریافت شد.با تشکر از شما و آرزوی توفیق روز افزون

         پیروز و سربلند باشید

      کلبه نقد عکس "فتوریویو"

Photorevu-Kolbeye-Naghde-AX-Small