زیبایی در عکاسی
نام کتاب: زیبایی در عکاسی

ناشر : دانشگاه هنر

نویسنده : رابرت ادمز

مترجم :  کریم متقی

تاریخ انتشار :   1391

تعداد صفحه :  132
گرایش: فلسفه ی هنر / زیبا شناسی

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
2


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
تاریخ زیبایی
نام کتاب: تاریخ زیبایی

ناشر : فرهنگستان هنر

نویسنده : امبرتو اکو

مترجم :  هما بینا

تاریخ انتشار :   1390

تعداد صفحه :  232
گرایش: فلسفه ی هنر / زیباشناسی هنر

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
2


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
دانشنامه زیبایی شناسی
نام کتاب: دانشنامه زیبایی شناسی

ناشر : فرهنگستان هنر

نویسنده : بریس گات- دومینیک مک آیور لوپس

مترجمان :  منوچهر صانعی دره‌بیدی، امیر علی نجومیان، شیده احمدزاده، بابک محقق، مسعود قاسمیان، فرهاد ساسانی

تاریخ انتشار :   1389

تعداد صفحه :  471
گرایش: فلسفه ی هنر / زیبا شناسی هنر

رده: پیچیده - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
Photorevu-ST-Books
نام کتاب: ...................................

ناشر : ......................................

نویسنده : ...................................

مترجم :  ...................................

تاریخ انتشار :   ..........................

تعداد صفحه :  ............................
گرایش: -------------

رده: --------------

گروه: -------------

سطح:
------


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down