Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
خلاصه تاریخ هنر
نام کتاب: خلاصه تاریخ هنر

ناشر : علمی فرهنگی

نویسنده : پرویز مرزبان

مترجم :  ------

تاریخ انتشار :   1392

تعداد صفحه :  416
گرایش: تاریخ هنر

رده: فنی - تخصصی

گروه: فرم - محتوا

سطح:
1


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
تنوع تجارب تجسمی
نام کتاب: تنوع تجارب تجسمی

ناشر : مرکز

نویسنده : ادموند بورک فلدمن

مترجم :  پرویز مرزبان

تاریخ انتشار :   1388

تعداد صفحه :  568
گرایش: تاریخ هنر / سواد بصری / روانشناسی هنر

رده: فنی - تخصصی

گروه: فرم و محتوا

سطح:
2


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
اوج و افول مدرنیسم
نام کتاب: اوج و افول مدرنیسم

ناشر : نظر

نویسنده : علیرضا سمیع آذر

مترجم :  ---------

تاریخ انتشار :   1388

تعداد صفحه :  240
گرایش: تاریخ هنر

رده: فنی - تخصصی

گروه: فرم و محتوا

سطح:
2


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
تاریخ هنر مدرن
نام کتاب: هنر مدرن

ناشر : نشر نی

نویسنده : نوبرت لینتن

مترجم :  علی رامین

تاریخ انتشار :   1388

تعداد صفحه :  520
گرایش: تاریخ هنر

رده: فنی - تخصصی

گروه: فرم و محتوا

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
تاریخ هنر
نام کتاب: تاریخ هنر

ناشر : نشر نی

نویسنده : ارنست گامبریج

مترجم :  علی رامین

تاریخ انتشار :   1390

تعداد صفحه : 684
گرایش: تاریخ هنر

رده: فنی - تخصصی

گروه: فرم و محتوا

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
تاریخ هنر نوین
نام کتاب: تاريخ هنر نوين

ناشر : نگاه

نویسنده : يورواردور هاروارد آرناسن

مترجم :  محمد تقی فرامرزی

تاریخ انتشار :   1389

تعداد صفحه :  752
گرایش: تاریخ هنر

رده: فنی - تخصصی

گروه: فرم و محتوا

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
هنر در گذر زمان
نام کتاب: هنر در گذر زمان

ناشر :نگاه

نویسنده : هلن گاردنر

مترجم :  محمد تقی فرامرزی

تاریخ انتشار :   1392

تعداد صفحه :  852
گرایش: تاریخ هنر

رده: فنی - تخصصی

گروه: فرم و محتوا

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
در جستجوی زبان نو
نام کتاب: در جستجوی زبان نو

ناشر : نگاه

نویسنده : رویین پاکباز

مترجم :  --------

تاریخ انتشار :   1392

تعداد صفحه :  618
گرایش: تاریخ هنر

رده: فنی - تخصصی

گروه: فرم و محتوا

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
هنر مدرن (بررسی و تحلیل هنر معاصر جهان)
نام کتاب: هنر مدرن (بررسی و تحلیل هنر معاصر جهان)

ناشر : سوره مهر

نویسنده : مرتضی گودرزی

مترجم :  --------

تاریخ انتشار :   1391

تعداد صفحه :  868
گرایش: تاریخ هنر

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
تاریخ هنر رنسانس در ایتالیا
نام کتاب: تاریخ هنر رنسانس در ایتالیا

ناشر : کتابسرای تندیس

نویسنده : فردریک هارت

مترجم :  هرمز رياحي - ناتالينا ايوانووا - نسرين طباطبايي - فريبرز مجيدي

تاریخ انتشار :   1386

تعداد صفحه :  705
گرایش: تاریخ هنر

رده: فنی - تخصصی

گروه: فرم و محتوا

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
شورشیان هنر قرن بیستم
نام کتاب: شورشیان هنر قرن بیستم

ناشر : نشر نظر

نویسنده : لوردانا پارمزانی

مترجم :  مریم چهرگان، سمانه میرعابدی

تاریخ انتشار :   1390

تعداد صفحه :  208
گرایش: تاریخ هنر

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
2


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
هنر مدرنیسم
نام کتاب: هنر مدرنیسم

ناشر : فرهنگ معاصر

نویسنده : ساندرو بوکولا

مترجم :  رویین پاکباز

تاریخ انتشار :   1387

تعداد صفحه :  573
گرایش: تاریخ هنر

رده: پیچیده - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
آزمون
شروع آزمون
ثبت نام
هنر معاصر در فرانسه
نام کتاب: هنر معاصر در فرانسه

ناشر : نشر نظر

نویسنده : کاترین میه

مترجم :  مهشید نو نهالی

تاریخ انتشار :   1388

تعداد صفحه :  504
گرایش: تاریخ هنر

رده: پیچیده - تخصصی

گروه: فرم و محتوا

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
تاریخ هنر جنسن
نام کتاب: تاریخ هنر جنسن 

بخش1: دنیای باستان


ناشر : میردشتی / ذهن آویز

نویسنده : دیویس و دیگران

مترجم :  فرزان سجودی و دیگران

تاریخ انتشار :   1388

تعداد صفحه :  232 صفحه (از 1115 صفحه)
گرایش: تاریخ هنر / فلسفه ی هنر

رده: پیچیده - تخصصی

گروه: فرم و محتوا

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
داستان عکاسی
نام کتاب: داستان عکاسی

ناشر : افکار

نویسنده : مایکل لنگفرد

مترجم :  رضا نبوی

تاریخ انتشار :   1389

تعداد صفحه :  282
گرایش: تاریخ هنر

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
2


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
دایره المعارف هنر - پیوست تاریخ شناسی
نام کتاب: دایره المعارف هنر 

پیوست تاریخ شناسی


ناشر : فرهنگ معاصر

نویسنده : رویین پاکباز

مترجم :  ---

تاریخ انتشار :   1378

تعداد صفحه :  292 صفحه از 1058
گرایش: تاریخ هنر

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Photorevu-ST-Books
نام کتاب: ...................................

ناشر : ......................................

نویسنده : ...................................

مترجم :  ...................................

تاریخ انتشار :   ..........................

تعداد صفحه :  ............................
گرایش: -------------

رده: --------------

گروه: -------------

سطح:
------


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
تاریخ هنر جنسن
نام کتاب: تاریخ هنر جنسن 

بخش2: قرون وسطی


ناشر : میردشتی / ذهن آویز

نویسنده : دیویس و دیگران

مترجم : فرزان سجودی و دیگران

تاریخ انتشار : 1388

تعداد صفحه : 201 صفحه (از 1115 صفحه)
گرایش: تاریخ هنر / فلسفه ی هنر

رده: پیچیده - تخصصی

گروه: فرم و محتوا

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
تاریخ هنر جنسن
نام کتاب: تاریخ هنر جنسن 

بخش3: رنسانس


ناشر : میردشتی / ذهن آویز

نویسنده : دیویس و دیگران

مترجم :  فرزان سجودی و دیگران

تاریخ انتشار :   1388

تعداد صفحه :  342 صفحه (از 1115 صفحه)
گرایش: تاریخ هنر / فلسفه ی هنر

رده: پیچیده - تخصصی

گروه: فرم و محتوا

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
تاریخ هنر جنسن
نام کتاب: تاریخ هنر جنسن

بخش4: دنیای مدرن


ناشر : میردشتی / ذهن آویز

نویسنده : دیویس و دیگران

مترجم :  فرزان سجودی و دیگران

تاریخ انتشار :   1388

تعداد صفحه : 340 صفحه (از 1115 صفحه)
گرایش: تاریخ هنر / فلسفه ی هنر

رده: پیچیده - تخصصی

گروه: فرم و محتوا

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
تاریخ هنر جنسن
نام کتاب: تاریخ هنر جنسن - کل کتاب

ناشر : میردشتی / ذهن آویز

نویسنده : دیویس و دیگران

مترجم :  فرزان سجودی و دیگران

تاریخ انتشار :   1388

تعداد صفحه :   1115 صفحه
گرایش: تاریخ هنر / فلسفه ی هنر

رده: پیچیده - تخصصی

گروه: فرم و محتوا

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
Page-Devider-Bet-Down