درآمدی بر نظریه های عکاسی
نام کتاب: درآمدی بر نظریه های عکاسی

ناشر : شورآفرین

نویسنده : اشلی لاگرینج

مترجم :  حسن خوبدل

تاریخ انتشار :   1392

تعداد صفحه :  444
گرایش: فلسفه ی هنر

رده: پیچیده - عمومی

گروه: محتوا

سطح:
1


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
درباره نگاه به عکس ها
نام کتاب: درباره نگاه به عکس ها

ناشر : حرفه هنرمند

نویسنده : بیل جی ، دیوید هورن

مترجم :  محسن بایرام نژاد

تاریخ انتشار :   1388

تعداد صفحه :  162
گرایش: فلسفه ی هنر

رده: فنی - عمومی

گروه: محتوا

سطح:
1


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
در باب فلسفه عکاسی
نام کتاب: در باب فلسفه عکاسی

ناشر : حرفه هنرمند

نویسنده : ویلم فلوسر

مترجم :  پوپک بایرامی

تاریخ انتشار :   1389

تعداد صفحه :  96
گرایش: فلسفه هنر

رده: فنی - عمومی

گروه: محتوا

سطح:
1


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
پیام عکس
نام کتاب: پیام عکس

ناشر : نشر مرکز

نویسنده : رولان بارت

مترجم :  راز گلستانی فرد

تاریخ انتشار :   1389

تعداد صفحه :  96
گرایش: فلسفه ی هنر

رده: ساده - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
1


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
ماهیت عکس ها
نام کتاب: ماهیت عکس ها

ناشر : مرکب سفید

نویسنده : استیون شور

مترجم :  محسن بایرام نژاد

تاریخ انتشار :   1389

تعداد صفحه :  131
گرایش: فلسفه ی هنر

رده: ساده - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
1


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
معنویت در هنر
نام کتاب: معنویت در هنر

ناشر : اسرار دانش

نویسنده : واسیلی کاندینسکی

مترجم :  اعظم نوراله خانی

تاریخ انتشار :   1387

تعداد صفحه :  155
گرایش: فلسفه ی هنر

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
1


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
Photorevu-ST-Books
نام کتاب: اتاق روشن

ناشر : نشر چشمه

نویسنده : رولان بارت

مترجم :  نیلوفر معترف

تاریخ انتشار :   1380

تعداد صفحه :  144
گرایش: فلسفه ی هنر

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
1


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
شیوه های نگریستن
نام کتاب: شیوه های نگریستن

ناشر : ویژه نگار

نویسنده : جان برجر

مترجم :  غلامحسین فتح‌اله‌نوری

تاریخ انتشار :   1388

تعداد صفحه :  82
گرایش: فلسفه ی هنر

رده: ساده - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
2


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
مبانی فلسفه هنر
نام کتاب: مبانی فلسفه هنر

ناشر : علمی فرهنگی

نویسنده : آن شپرد

مترجم :  علی رامین

تاریخ انتشار :   1385

تعداد صفحه :  291
گرایش: فلسفه ی هنر

رده: پیچیده - عمومی

گروه: محتوا

سطح:
2


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
زیبایی در عکاسی
نام کتاب: زیبایی در عکاسی

ناشر : دانشگاه هنر

نویسنده : رابرت ادمز

مترجم :  کریم متقی

تاریخ انتشار :   1391

تعداد صفحه :  132
گرایش: فلسفه ی هنر

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
 2


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
درباره عکاسی
نام کتاب: درباره عکاسی

ناشر : نشر نظر

نویسنده : سوزان سانتاگ

مترجم :  مجید اخگر

تاریخ انتشار :   1390

تعداد صفحه :  240
گرایش: فلسفه ی هنر

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
2


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
هنر معاصر تاریخ و جغرافیا
نام کتاب: هنر معاصر تاریخ و جغرافیا

ناشر : نشر نظر

نویسنده : کاترین میه

مترجم :  مهشید نونهالی

تاریخ انتشار :   1390

تعداد صفحه :  162
گرایش: تاریخ هنر / فلسفه ی هنر

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
 هنر بعد از 1960
نام کتاب: هنر بعد از 1960

ناشر : حرفه هنرمند

نویسنده : مایکل آچر

مترجم :  کتایون یوسفی

تاریخ انتشار :   1389

تعداد صفحه :  257
گرایش: تاریخ هنر / فلسفه ی هنر

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
نشانه شناسی عکاسی
نام کتاب: نشانه شناسی عکاسی

ناشر : علم

نویسنده : گوران سونسون

مترجم :  مهدی مقیم نژاد

تاریخ انتشار :   1390

تعداد صفحه :  272
گرایش: نشانه شناسی / فلسفه ی هنر

رده: پیچیده - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
بحران واقعیت
نام کتاب: بحران واقعیت

ناشر : متن / فرهنگسرای هنر

نویسنده : اندی گراندبرگ

مترجم :  مسعود ابراهيمي مقدم و مريم لدني

تاریخ انتشار :   1389

تعداد صفحه :  360
گرایش: فلسفه ی هنر

رده: پیچیده - عمومی

گروه: محتوا

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
نظریه ی هنر آوانگارد
نام کتاب: نظریه ی هنر آوانگارد

ناشر : مینوی خرد

نویسنده : پیتر بورگر

مترجم :  مجید اخگر

تاریخ انتشار :   1386

تعداد صفحه :  226
گرایش: زیبایی شناسی / فلسفه ی هنر

رده: پیچیده - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
عکاسی هنر میان مایه
نام کتاب: عکاسی هنر میان مایه

ناشر : دیگر

نویسنده : پیر بوردیو

مترجم :  کیهان والی نژاد

تاریخ انتشار :   1387

تعداد صفحه :  240
گرایش: جامعه شناسی هنر / فلسفه ی هنر

رده: پیچیده - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر
نام کتاب: نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر

ناشر : نی

نویسنده : علی رامین

مترجم :  ------

تاریخ انتشار :   1390

تعداد صفحه :  456
گرایش: جامعه شناسی / فلسفه ی هنر

رده: پیچیده تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
حقیقت و زیبایی
نام کتاب: حقیقت و زیبایی

ناشر : مرکز

نویسنده : بابک احمدی

مترجم :  --------

تاریخ انتشار :   1374

تعداد صفحه :  596
گرایش: فلسفه ی هنر

رده: پیچیده تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
عکاسی درآمدی انتقادی
نام کتاب: عکاسی، درآمدی انتقادی

ناشر : مینوی خرد

نویسنده : ویلز ولز

مترجم :  محمد نبوی،مهران مهاجر،سلماز ختایی لر،ویدا قدسی راثی

تاریخ انتشار :   1390

تعداد صفحه :  524
گرایش: فلسفه ی هنر

رده: پیچیده - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
فلسفه هنر معاصر
نام کتاب: فلسفه هنر معاصر

ناشر : نگاه

نویسنده : هربرت رید

مترجم :  محمد تقی فرامرزی

تاریخ انتشار :   1387

تعداد صفحه :  400
گرایش: فلسفه ی هنر

رده: یچیده - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
کتاب آشنایی با آرای متفکران درباره هنر - ج 1
نام کتاب: آشنایی با آرای متفکران درباره هنر جلد 1

ناشر : سوره مهر

نویسنده : محمد محمد پور

مترجم :  --------

تاریخ انتشار :   1390

تعداد صفحه :  424
گرایش: فلسفه ی هنر

رده: پیچیده - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
نقد و حقیقت
نام کتاب: نقد و حقیقت

ناشر : مرکز

نویسنده : رولان بارت

مترجم :  شیرین دخت دقیقیان

تاریخ انتشار :   1389

تعداد صفحه :  96
گرایش: فلسفه ی هنر / نقد هنری

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
کتاب آشنایی با آرای متفکران درباره هنر - ج 2
نام کتاب: آشنایی با آرای متفکران درباره هنر جلد 2

ناشر : سوره مهر

نویسنده : محمد محمد پور

مترجم :  ----

تاریخ انتشار :   1390

تعداد صفحه :  296
گرایش: فلسفه ی هنر

رده: پیچیده - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
کتاب آشنایی با آرای متفکران درباره هنر - ج 3 و 4
نام کتاب: آشنایی با آرای متفکران درباره هنر جلد 3 و 4

ناشر : سوره مهر

نویسنده : محمد محمد پور

مترجم :  ----

تاریخ انتشار :   1390

تعداد صفحه :  399
گرایش: فلسفه ی هنر

رده: پیچیده - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
کتاب آشنایی با آرای متفکران درباره هنر - ج 5
نام کتاب: آشنایی با آرای متفکران درباره هنر جلد 5

ناشر : سوره مهر

نویسنده : محمد محمد پور

مترجم :  --

تاریخ انتشار :   1384

تعداد صفحه :  636
گرایش: فلسفه ی هنر

رده: پیچیده - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
Photorevu-ST-Books
نام کتاب: عکاسی و نظریه

ناشر : سوره مهر

نویسنده : مهدی مقیم نژاد

مترجم :  ----

تاریخ انتشار :   1393

تعداد صفحه :  492
گرایش: فلسفه هنر

رده: پیچیده تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down