افسانه جاويدان فرش ايران
نام کتاب: افسانه جاويدان فرش ايران

ناشر : ميردشتي - گسترش فرهنگ

نویسنده : محمد جواد نصیری

مترجم :  ------

تاریخ انتشار :   1389

تعداد صفحه :  256
گرایش: هنرهای دستی

رده: ساده - تخصصی

گروه: فرم - محتوا

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
قالی ایران - شاهکار هنر
نام کتاب: قالی ایران - شاهکار هنر

ناشر : سازمان اتکا - ایران - تهران؛ و ؛ آفیس دولیور فریبورگ سوئیس

نویسنده : الوین گانزرودن

مترجم :  فیروزه میرعماد

تاریخ انتشار :   1987 میلادی

تعداد صفحه :  ...................
گرایش: هنرهای دستی

رده: فنی - تخصصی

گروه: فرم

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
Photorevu-ST-Books
نام کتاب: ...................................

ناشر : ......................................

نویسنده : ...................................

مترجم :  ...................................

تاریخ انتشار :   ..........................

تعداد صفحه :  ............................
گرایش: -------------

رده: --------------

گروه: -------------

سطح:
------


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
Photorevu-ST-Books
نام کتاب: ...................................

ناشر : ......................................

نویسنده : ...................................

مترجم :  ...................................

تاریخ انتشار :   ..........................

تعداد صفحه :  ............................
گرایش: -------------

رده: --------------

گروه: -------------

سطح:
------


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down