120 نکته ضروری در عکاسی
نام کتاب: 120 نکته ضروری در عکاسی

ناشر : افراز

نویسنده : مایکل لنگفورد

مترجم :  فرزاد امامی

تاریخ انتشار :   1391

تعداد صفحه :  152
گرایش: تکنیک عکاسی

رده: ساده - تخصصی

گروه: فرم

سطح:
2


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
101 نكته برتر عكاسي ديجيتال
گرایش: تکنیک عکاسی

رده: ساده - تخصصی

گروه: فرم

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
درون كادر (مسير دستيابي به ديد عكاسانه)
گرایش: تکنیک عکاسی

رده: فنی - تخصصی

گروه: فرم - محتوا

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
ترکیب بندی خلاق (نکات و تکنیک های عکاسی دیجیتال)
گرایش: تکنیک عکاسی

رده: فنی - تخصصی

گروه: فرم

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
نورسنجي در عكاسي
نام کتاب: نورسنجي در عكاسي

ناشر : پشوتن

نویسنده : برایان پترسون

مترجم :  محمد رضا شهبازی

تاریخ انتشار :   1390

تعداد صفحه :  176
گرایش: تکنیک عکاسی

رده: فنی - تخصصی

گروه: فرم

سطح:
2


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
عکاسی حرفه ای: عکاسی از سازه ها
گرایش: تکنیک عکاسی

رده: پیچیده - تخصصی

گروه: -فرم

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
Photorevu-ST-Books
نام کتاب: ...................................

ناشر : ......................................

نویسنده : ...................................

مترجم :  ...................................

تاریخ انتشار :   ..........................

تعداد صفحه :  ............................
گرایش: -------------

رده: --------------

گروه: -------------

سطح:
------


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down