عکاسی و عکاسان
نام کتاب: عکاسی و عکاسان

ناشر : سروش

نویسنده : ناتان لاینز

مترجم :  وازریک درساهاکیان و بهمن جلالی

تاریخ انتشار :   1388

تعداد صفحه :  141
گرایش: تاریخ هنر

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
داستان عکاسی
نام کتاب: داستان عکاسی

ناشر : افکار

نویسنده : مایل لنگفورد

مترجم :  رضا نبوی

تاریخ انتشار :   1389

تعداد صفحه :  282
گرایش: تاریخ هنر

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
نگاهی به عکس ها
نام کتاب: نگاهی به عکس ها

ناشر : سمت

نویسنده : جان سارکوفسکی

مترجم :  فرشید آذرنگ

تاریخ انتشار :   1390

تعداد صفحه :  360
گرایش: تاریخ هنر

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
3
درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
سیر تحول عکاسی
نام کتاب: سیر تحول عکاسی

ناشر : سمت

نویسنده : پطر تاسک

مترجم :  محمد ستاری

تاریخ انتشار :   1390

تعداد صفحه :  360
گرایش: تاریخ هنر

رده: فنی - عمومی

گروه: محتوا

سطح:
2


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
عکاسان بزرگ جهان
نام کتاب: عکاسان بزرگ جهان

ناشر : نشر نی

نویسنده : برايان كو

مترجم :  پیروز سیار

تاریخ انتشار :   1391

تعداد صفحه :  407
گرایش: تاریخ هنر

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
حرفه عکاس
نام کتاب: حرفه عکاس - ج 2

ناشر : حرفه هنرمند

نویسنده : تورج حمیدیان - شهریار توکلی

مترجم :  ---

تاریخ انتشار :   1392

تعداد صفحه :  421
گرایش: تاریخ هنر

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
حرفه عکاس
نام کتاب: حرفه عکاس - ج 1

ناشر : حرفه هنرمند

نویسنده : تورج حمیدیان - شهریار توکلی

مترجم :  ------

تاریخ انتشار :   1392

تعداد صفحه :  420
گرایش: تاریخ هنر

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
در قاب دوربین فرانسیس بیکن
نام کتاب: در قاب دوربین فرانسیس بیکن

ناشر : جلوه نگار - مركب سفيد

نویسنده : مارتين هريسون

مترجم :  كيهان ولي نژاد

تاریخ انتشار :   1390

تعداد صفحه :  294
گرایش: تاریخ هنر

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
کلمات عکاسی
نام کتاب: کلمات عکاسی

ناشر : حرفه نویسنده

نویسنده : ژیل مورا

مترجم :  حسن خوبدل- کریم متقی

تاریخ انتشار :   1390

تعداد صفحه :  291
گرایش: عکاسی - فرهنگ

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
Photorevu-ST-Books
نام کتاب: ...................................

ناشر : ......................................

نویسنده : ...................................

مترجم :  ...................................

تاریخ انتشار :   ..........................

تعداد صفحه :  ............................
گرایش: -------------

رده: --------------

گروه: -------------

سطح:
------


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Photorevu-ST-Books
نام کتاب: ...................................

ناشر : ......................................

نویسنده : ...................................

مترجم :  ...................................

تاریخ انتشار :   ..........................

تعداد صفحه :  ............................
گرایش: -------------

رده: --------------

گروه: -------------

سطح:
------


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون