فرهنگ نمادها - جلد اول
نام کتاب: فرهنگ نمادها - جلد اول

ناشر : جیهون

نویسنده : ژان شوالیه - الن گربران

مترجم :  سودابه فضائلی - علیرضا سید احمدیان

تاریخ انتشار :   1388

تعداد صفحه :  465
گرایش: نماد و نشانه

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
فرهنگ نمادها - جلد دوم
نام کتاب: فرهنگ نمادها - جلد دوم

ناشر : جیهون

نویسنده : ژان شوالبه - الن گربران

مترجم :  سودابه فضائلی - علیرضا سید احمدیان

تاریخ انتشار :   1388

تعداد صفحه :  614
گرایش: نماد و نشانه

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
فرهنگ نمادها - جلد سوم
نام کتاب: فرهنگ نمادها - جلد سوم

ناشر : جیهون

نویسنده : ژان شوالیه - الن گربران

مترجم :  سودابه فضائلی

تاریخ انتشار :   1388

تعداد صفحه :  750
گرایش: نماد و نشانه

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
فرهنگ نمادها - جلد چهارم
نام کتاب: فرهنگ نمادها - جلد چهارم

ناشر : جیهون

نویسنده : ژان شوالیه - الن گربران

مترجم :  سودابه فضائلی

تاریخ انتشار :   1385

تعداد صفحه :  840
گرایش: نماد و نشانه

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
فرهنگ نمادها - جلد پنجم
نام کتاب: فرهنگ نمادها - جلد پنجم

ناشر : جیهون

نویسنده : ژان شوالیه - الن گربران

مترجم :  سودابه فضائلی

تاریخ انتشار :   1387

تعداد صفحه :  733
گرایش: نماد و نشانه

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
فرهنگ مصور نمادهاي سنتي
نام کتاب: فرهنگ مصور نمادهاي سنتي

ناشر : نشر نو

نویسنده : جین سی. کویر

مترجم :  ملیحه کرباسیان

تاریخ انتشار :   1386

تعداد صفحه :  492
گرایش: نماد و نشانه

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
2


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
فرهنگ نگاره اي نمادها در هنر شرق و غرب
نام کتاب: فرهنگ نگاره اي نمادها در هنر شرق و غرب

ناشر : فرهنگ معاصر

نویسنده : جیمز هال

مترجم :  رقیه بهزادی

تاریخ انتشار :   1383

تعداد صفحه :  438
گرایش: نماد و نشانه

رده: فنی - تخصصی

گروه:محتوا

سطح:
2


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
زبان، فرهنگ، اسطوره
نام کتاب: زبان، فرهنگ، اسطوره

ناشر : معین

نویسنده : ژاله آموزگار

مترجم :  -------

تاریخ انتشار :   1390

تعداد صفحه :  620
گرایش: اسطوره شناسی

رده: پیچیده - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
دانشنامه اساطیر جهان
نام کتاب: دانشنامه اساطیر جهان

ناشر : اسطوره

نویسنده : رکس وارنر

مترجم :  ابوالقاسم اسماعیل پور

تاریخ انتشار :   1389

تعداد صفحه :  628
گرایش: اسطوره شناسی

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
شناخت اساطیر ایران
نام کتاب: شناخت اساطیر ایران

ناشر : اساطیر

نویسنده : جان‌راسل هينلز

مترجم :  محمدحسين باجلان‌ فرخي

تاریخ انتشار :   1385

تعداد صفحه :  554
گرایش: اسطوره شناسی

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
مقدمه‌ای بر اساطیر و آیین‌های باستانی جهان
نام کتاب: مقدمه‌ای بر اساطیر و آیین‌های باستانی جهان

ناشر : سوره مهر

نویسنده : غلام رضا معصومی

مترجم :  ---------

تاریخ انتشار :   1387

تعداد صفحه :  361
گرایش: نماد و نشانه و اسطوره

رده: فنی - تخصصی

گروه:محتوا

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون