نگارش و ویرایش
نام کتاب: نگارش و ویرایش

ناشر : سمت

نویسنده : احمد سمیعی (گیلانی)

مترجم :  ----------

تاریخ انتشار :   1378

تعداد صفحه :  308
گرایش: آیین نگارش

رده: ساده - تخصصی

گروه: فرم

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
چگونه نقد بنویسیم
نام کتاب: چگونه نقد بنویسیم

ناشر : روزگار

نویسنده : ديويد. ب. پيري

مترجم :  منیره احمد سلطانی

تاریخ انتشار :   1383

تعداد صفحه :  224
گرایش: نقد هنری

رده: فنی - تخصصی

گروه: محتوا - نگارش

سطح:
3


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
راهنمای تحقیق و نگارش در هنر
نام کتاب: راهنمای تحقیق و نگارش در هنر

ناشر : سمت

نویسنده : سیلوان بارنت

مترجم :  بتی آواکیان

تاریخ انتشار :   1391

تعداد صفحه :  506
گرایش: نقد هنری

رده: فنی - تخصصی

گروه: فرم - محتوا - نگارش

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
دانش‌نامه‌ نظریه‌های ادبی معاصر
نام کتاب: دانش‌نامه‌ نظریه‌های ادبی معاصر

ناشر : آگه

نویسنده : ایرنا ریما مکاریک

مترجم :  مهران مهاجر- محمد نبوی

تاریخ انتشار :   1390

تعداد صفحه :  594
گرایش: نقد ادبی / نگارش

رده: پیچیده - تخصصی

گروه: فرم - محتوا

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
فرهنگ ادبیات و نقد
نام کتاب: فرهنگ ادبیات و نقد

ناشر : شادگان

نویسنده : کادن - جان‌آنتونی

مترجم :  کاظم فیروزمند

تاریخ انتشار :   1380

تعداد صفحه :  520
گرایش: نقد ادبی / نگارش

رده: پیچیده - تخصصی

گروه: فرم

سطح:
4


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
Photorevu-ST-Books
نام کتاب: ...................................

ناشر : ......................................

نویسنده : ...................................

مترجم :  ...................................

تاریخ انتشار :   ..........................

تعداد صفحه :  ............................
گرایش: -------------

رده: --------------

گروه: -------------

سطح:
------


درخواست شرکت در آزمون
ثبت نام
شروع آزمون
آزمون
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down
Page-Devider-Bet-Down