بسم الله الرحمن الرحیم 
 
                                           جدول طرح و برنامه های مدیران کلبه 
 
       
 
  برنامه های خانم طاهره منصور نژاد ، مدیر صندوق  ثمین


_ راه اندازی بخش جدید برای عضویت دوستان علاقمند به حضور در فعالیت های صندوق ثمین.

و همچنین با توجه به اینکه صندوق هنوز رسماء ثبت نشده است فعالیت اعضاء هیات مدیره از

طریق گروه تلگرام پیگیری خواهد شد .

_ تعیین چارچوب در ادامهء روند کار صندوق که مطابق با اساسنامه خواهد بود.

_ معرفی عکاسان و منتقدان نیکوکار به هیات مدیره که در ادامهء فعالیت صندوق ثمین میباشد .

_تعیین سقف مبلغ  پرداختی  برای موارد معرفی شده ، که البته این مبلغ با نظر هیات مدیره

قابل تغییر است .
 برنامه های خانم زهرا رحمان نژاد ، مدیر روابط عمومی


_ به اشتراک گذاشتن مطالب ارزشمند موجود در سایت که برای معرفی بیشتر خواهد بود.

_ پیشنهاد میکنم با توجه به تعداد مخاطبین بسیار در سایت از علاقمندانی که توانایی لازم را

دارند دعوت به همکاری شود .

_ پیشنهاد دوم بنده برای مدیریت و ساماندهی طرح های سال گذشته است .

_ همچنین به اشتراک گذاشتن تجارب در خصوص مطالعه و تحقیق برای پیشرفت

طرح های در حال اجراء که باعث رفع اشکال های موجود خواهد شد . 

 

 

 

برنامه های خانم  سارا مرادی پور ، مدیر بخش  ادبی

_ ویراش متونی که قرار است بر روی سایت یا صفحات مرتبط با کلبه نقد عکس قرار گیرد . ( نقدها و سایر مطالب محتوایی سایت ) .

_ ادامه ی فعالیت های بخش داستان عکس ، پویایی این بخش با تمرکز بر محتوای عکس . چنانچه تعداد داستان ها به حدِ قابل قبول رسید این بخش در سایت قابل دسترسی باشد .

_ تخصیص صفحه اینستاگرام و تلگرام به بخش داستان عکس برای دریافت داستان عکس های بیشتر از علاقمندان .

_ ارائه ی مطالبی مفید در کارگاه نویسندگی کلبه با هدف ارتقا در صحیح ، ساده و روان نویسی خصوصاء حیطه ی نقد نویسی هنری .

_ اجرای طرح و برنامه ی مکتوب ارائه شده جهت مدیریت صفحه روزن نگاه کلبه با هدف بهتر دیدن و بهتر بیان کردن .

_ همکاری و مشارکت در بخشی که هدفش استفاده از خلاصه نویسی های مطالعات یا گرته برداری  میباشد .

همکاری در ارتقا و پویایی و جستجو محتوایی سایت در بخش های مرتبط و نیز همکاری در قرار دادن نقدها بر روی  سایت  در کنار سایرین .

 

 
برنامه های خانم سیندا داج   ، مدیر  بخش مطالعه و آزمون


_ با توجه به نتایج مطالعه در سال جاری ، تصمیم به معرفی کتاب و شناسایی و هم چنین برنامه

ریزی درست برای مطالعه ء کتاب های مفید و مناسب در زمینه ی عکاسی  و نقد عکس صورت خواهد گرفت .

_ اجرای آزمون از مقطع مقدماتی تا پیشرفته که با توجه به اولویت های مطالعه انجام خواهد گرفت .

_ برنامه ریزی برای کتاب های مربوطه با در نظر گرفتن اولویت و اجرای آزمون که تأیید آن نیز با اعضاء گروه محترم خواهد بود ، انجام میشود .

_ تعیین جوایزی برای شرکت کنندگان که در انتهای آزمون صورت میگیرد .  
 
 

 

برنامه های خانم ناهید مدنی ، مدیر امور اداری


_ ادامه ی مراحل یادگیری در خصوص مبحث " کنترل پنل " و مسلط شدن به این بخش که با برنامه و مراحل جدید همراه خواهد بود .

_ فعالیت بیشتر در ادارهء بخش مربوطه  .

_ همکاری با سایر دوستان در یاد گیری کنترل پنل که دارای طرح و برنامه میباشد .

_ همکاری با سایر بخش ها که نیاز به کمک و فعالیت بیشتری را درخواست میکنند.

_ مشارکت در حد توان و علم خود در خصوص طرح های جدید و حتی در بخش های مختلف که نیاز به همکاری داردند .