photorevu

لیک در آیینه می بینم که ، وای/ سایه ای هم زآنچه بودم, نیستم...

-------------------------------

عکسی از: محسن اعتمادی فر
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
دراین ثبت پرسپکتیو ، رنگمایه ، نقطه مرگ و نیز چشم بیننده به بازی گرفته شده اند.
کادربندی قوی ثبت زمانی بیشتر نمایان می شود که قطرهای کادر مستطیلی ثبت را رسم نماییم و میانه اضلاع روبروی کادر را دو به دو به هم متصل کنیم،در اینصورت خواهیم دید که هر چهار خط یکدیگر را در "نقطه مرگ تصویر" قطع ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نوازش!

-------------------------------

عکسی از: نسرین امینی
نقدی از: نسرین امینی
نقد نقد: شما
-------------------------------
... پایی که بر قاعده گذاشته می شود و دستی که گویی گیسوان کودک را در دست دارد و چون کالایی او را در زمینه بی قاعده گی های خونین به پیش می کشد!

... عکس را واژگون کردم تا نشانی باشد از واژگونی دنیای درون عکس؛ دنیای زیر رو شده ی درون من. تا نیمه زیرین عکس پر از خون شود! تا نشان دهم چگونه دختری زیبا در بستر خونین خود غرق می شود. تا رنگ قرمز دیگر فقط نماد زندگی و شادی نباشد، بشود رنگ نشستن در خون، رنگ مرگ!

و دست را نشان دادم بدون هیچ عنایتی به هویت صاحبش. چه ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

تنهایی!

-------------------------------

عکسی از: نسیم شکری
نقدی از: علیرضا دین محمدی
نقد نقد: شما
-------------------------------
هر چند این مساله در نگاهی زیرکانه به - تنهایی - و مظلومیت نقش درختِ به تصویر کشیده شده کمک شایانی می کند اما نباید فراموش کرد که رسالتی که هنرمند عکاس را به ارائه ی این عکس ترغیب نموده است، خارج نمودن این نماینده طبیعت از - تنهایی - و رساندن فریاد - او - به گوش همه است، پس تکنیک به کار رفته در ارائه اثر برای آنکه آن را به یک اثر هنری تبدیل کند باید در خدمت این هدف درآید.

لذا چنانچه بپذیریم که در درک نیت هنرمند موفق بوده ایم، عکس باید به یکی از دو جهت تغییر مسیر دهد:

یا با وضوح بخشیدن و تاکید بر شخصیت بصری درخت، اعتبار و جایگاه بصری آن را تا جای ممکن بالا ببرد،

و یا این که در بیان مظلومیت آن، هویت و موجودیتش را به نهایت در هم بشکند.

در بررسی راهکار نخست، ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

كوزه گر

-------------------------------

عکسی از: عـلی شـکیباگهر
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
ترکیب بندی با ابتکار عکاس در انتخاب زاویه غیر متعارف در ثبت،ویژگی های بصری خاصی را به آن بخشیده که آن را از یکنواختی ثبتهای مشابه خارج نموده است.
مهمترین تاثیری که


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

وزنه تعادل زندگي

-------------------------------

عکسی از: نادر فرید احمد نیا
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
تعدد خطوط مورب در تصویر بویژه خطوط پنجره، پرده و طناب در بیننده حس عدم تعادل،آشفتگی و دلهره ایجاد میكند.عمق ایجاد شده توسط فضای تاریك فضای داخلی به همراه جهت این خطوط در ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...