photorevu

معدن طلا سراپلادا ( گودال جهنم)

-------------------------------

عکسی از: سباستیائو سالگادو
نقدی از: نادر اکبرپور
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------
ثبت به لحاظ ساختاري، المان ها و عناصر قابل تاملي را در خود جمع كرده است كه بر گرفته از نگاه هوشمندانه و دغدغه مند عكاس مي باشد.
نكات قابل تامل ثبت عبارتند از:
1- انسان هاي در حال جوش و خروش بسان حشرات كه در تكاپوي جمع آوري آذوقه زمستاني خويش هستند و مدام در هم مي لولند و شباهت زيادي به زنداني ها دارند تا انسان هايي آزاد
2-گودالي عميق و حلزوني شكل
3-نردبان هاي چوبي و پيچ در پيچ چوبي محل رفت و آمد انسان ها
4-فضاي تيره و تار حاكم بر ثبت که نماد تيرگي و نكبت حاكم بر فضاست
عكاس با انتخاب اين روايت تلخ از زندگي دست به...
============
نقد نقد: فتوریویو
============
استثمار انسانی که چه در اندیشه ی فیلون فیلسوف معروف یونانی که اعتقاد داشت هیچ چیز در جهان خاکی بیش تر از انسان به خداوند شباهت ندارد، چه آن گونه که در سفر تکوین عهد عتیق می خوانیم که " ... و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم" ؛ و چه با استناد بر قرآن کریم در نگاه به انسان به عنوان خلیفه خدا بر روی زمین، از شرافت و حرمتی بی بدیل برخوردار است، در نگاه هنرمند عکاس و منتقد هنرمند به...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

خانواده ایرانی ...

-------------------------------

عکسی از: محمد محمد شاهی
نقدی از: سارا اکبری
نقد نقد: نسرین امینی
-------------------------------
... فرش های روی بند خطی به موازات افق ایجاد و کادر را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده اند که با بهره ای که از ویژگی این نوع خط می برد به القای حالت سکون و آرامش جاری در ثبت کمک کرده است.

این حس آرامش که بر ثبت مستولی شده وامدار عامل مؤثر دیگری نیز هست. فردی که به نماز ایستاده با قامت خود عمود بر این خط افق قرار گرفته و ضمن تقسیم کادر به دو قسمت تقریباً برابر، تعادل بصری ثبت را افزایش داده و با توجه به محتوای معنوی که به عکس بخشیده است از این اثر در القای آرامش حاکم بر فضای تصویر مؤثر عمل کرده است.

چیدمان پرتقال ها نزدیک سجاده که به نظر می رسد باید کاملا اتفاقی باشد، با...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

پری کوچک

-------------------------------

عکسی از: سارا اکبری
نقدی از: مریم پژمان
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------
... سوژه یک دختر کوچک دوست داشتنی است ولی بیننده با نگاه به عکس احساس راحتی ندارد، حالت در خود گره خوردن سوژه همراه با سطح نمایشی عکس که آکنده از خطوط متعدد عمودی و افقی و مورب است، باعث ایجاد تنش در عکس شده و فضای مثبتی را القا نمی کند.

بیننده فشار بصری ناشی از توالی نرده ها در پس زمینه و خطوط عمودی قطور در کناره عکس را به خوبی احساس می کند.

کادر عکس مربع است ، کادر مربع کم تحرکترین نوع کادر است و برگزیدن اجباری و یا اختیاری این نوع کادر...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

شهید گمنام

-------------------------------

عکسی از: محمد محمد شاهی
نقدی از: نسرین امینی
نقد نقد: محمد جواد شفیعیان
-------------------------------
در نگاه به عکس از این زاویه، خواهیم دید که ثبت از تقسیم بندی گویا و هشیارانه ای بهره می برد:
- زمینی که شهدا در آن قرار گرفته اند، و پایه های پرچم در آن جای دارند، قدمگاه زنی است که تصویرش با کوه متباین گردیده و اندامش چون چوبهای پرچم ایستاده در زمین، مقاوم و با استقامت بر زمین ایستاده است، و ...

- آسمانی که از التهاب خبر می دهد، طوفانی که در راه است و بارانی که خواهد بارید و پرچم هایی که ... در باد و طوفان می رقصند و زیباتر می شوند.

- و اما در میانه ثبت که قلب معنایی عکس است خطوط منحنی دربرگیرنده اندام زن ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

سر به مهر!

-------------------------------
عکسی از: رضا واعظ پور
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

ثبت از کادر بندی مناسبی برخورداراست.قرار گرفتن فرد در سمت چپ کادر،میدان را برای به تصویر کشیدن عمق نفوذ نگاه فرد؛در سمت راست باز کرده است.
هر چند اگر تصویر در حالت آیینه ای دیده می شد...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...