photorevu

معدن طلا سراپلادا ( گودال جهنم)

-------------------------------

عکسی از: سباستیائو سالگادو
نقدی از: مریم پژمان
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------
احساس جاری در این عکس تلخ و دلگیر است.
سوژه ها ی این عکس انسان هستند ولی هیچ کدام صورت و ظاهر مشخصی ندارند. چه فرقی می کند که بیننده روی کدام یک تمرکز کند و - چه کسی بودن -چگونه می تواند چالش برانگیز باشد وقتی که رنج های مشابه مزمن و روزمره گی درد آلود ، آنها را بسیار شبیه بهم کرده است.
هویت هایی گم شده و غیر قابل تشخیص... درست مانند کلونی مورچه ها !
این عکس سیاه و سفید با تمام تلخی زیباست.
عکاس ، استثمار و بردگی را با زدودن رنگ و همسان نمایی به مخاطب نمایش می دهد. وجود رنگ ، به...
============
نقد نقد: فتوریویو
============
نقد میان دو گیومه تعریف می شود، -هویت- در نخستین عبارت و -حس مسئولیت- در عبارت پایانی...
تحلیل فرم و بیان تاثیر انطباق نردبان با قطرهای بالارونده یا پایین روی کادر از ظرافت های فنی نقد است که به شایستگی به آن پرداخته شده است.
همزمان با غرق شدن در حرکت حلزونی فروکشنده ای که...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

آواز نور!

-------------------------------
عکسی از: پرویز فلاحتکار
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

... این انرژی از پایین به بالا در راستای خطوط حرکت می کند و هرآنچه در مسیر قرار دارد -از جمله انسان - را تحت تاثیر قرار می دهد. آنچه موجب می شود بیننده ثبت را ماورائی و چنان قطعه ای از بهشت تصور کند، تا حدود زیادی مرهون همین ترکیب است. گویی نور از زمین به آسمان می رود و بدین سان زمین مقدس می شود و آسمان تبدیل به مجهول بی کرانه ای می گردد که بواسطه این "ستاره" روشن می شود...

... استقرار تصویر فرد، در قسمت پایین کادر، موجب شده تا فضای باز بیشتری در بالای سر فرد ایجاد شود و در نتیجه القای حس "امکان" عروج، بالارفتن و تعالی و صعود در بیننده در راستای شعاع نور قدرت بگیرد. این مکان استقرار فرد، تنها خط افقی ثبت را شامل می شود...

.... به همین علت، انسان که به واسطه درآغوش گرفتن زانوها و انحنای اندام خود توسط دایره محاط شده است از ویژگی درونگرا و بی نهایتگرای این شکل بهره وافر می برد.

اما تصویر از دایره بصری دیگری هم بهره می برد و آن ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

به درون آی

-------------------------------

عکسی از: پرویز فلاحتکار
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
ثبت قابل تامل و ارزشمندي كه از تركيب شايسته اي برخوردار است.
مهمترين نكته حائز اهميت ثبت به نظر من بيان پارادوكس"تحسين هبوط" است.
شكل ديدگاني فضاي روشن معماري پس زمينه كه از بنايي گنبد مانند تشكيل شده است در ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

سر سلام!

-------------------------------

عکسی از: نرجس خاتون اندرواژ
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
سه گروه خط بصری در تصویر دیده می شود;خطهای قائم حاصل از قامت افراد و تیرهای چراغ برق و بیل فرد سمت راست;خطوط آزاد با مركز واحد حاصل از كرتها و خط الاراس تپه ها; و ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

حتی کفشهایم هم پا به پایم نیامدند!

-------------------------------

عکسی از: مصطفی بذری
نقدی از: فخرالدین دوست محمد
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------
قصه و فلسفه حاکم بر عکس چیست؟ و در نهایت نگاه کلی و معنای نهایی و هدف غایی از گزینش و انتخاب این نشانه ها توسط خالق اثر چیست؟!

به نظر می رسد که عکاس در تلاش است تا با گرته برداری و استفاده از مواد ومصالح موجود در محیط پیرامون و با پررنگ نشان دادن نقش و حضور انسان (تضاد مقیاس بین کفش ها و دیگر عناصر) در عالم هستی ما را دعوت به یادآوری وکشف دوباره این حقیقت نماید که ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...