Title

زنده شدم....

-------------------------------
عکسی از: نسترن امیری
نقدی از: علیرضا دین محمدی
نقد نقد: شما
-------------------------------

... با توجه به اهمیت چهره در جلب نظر مخاطب در نگاه به عکس، می توان گفت برایند تمام نیروها و تاثیرات جاری در عکس بر تمرکز بر این ناحیه و به طور خاص بر روی چهره هاست. اما با توجه به سهم کمی که چهره ی هنرمند جوان در ثبت دارد، نگاه به دست ها به عنوان دومین کاراکتر های جلب نظر کننده معطوف می شود.

در نگاه نخست، شاید انتخاب زاویه نگاه از پهلو می توانست به نظر معقول تر باشد ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

وقتی كه می خوانی... حصارها می شكند

-------------------------------
عکسی از: معصومه سادات موسوی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

ثبت از تركیب بندی قدرتمندی برخوردار است. توزیع وزنی المانها به شایستگی صورت پذیرفته است و منتج به ایجاد تعادل بصری مناسب در ثبت شده است.
"شید" (سهمبری از نارنگ سیاه) زیاد بالا-راست تصویر كه در ضد نور گیاه ا زتراكم بالایی برخوردار است با قرارگرفتن در...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

رفته ز خاطر..!

-------------------------------

عکسی از: حسین نظری فائق
نقدی از: نسرین امینی
نقد نقد: محمد جواد شفیعیان
-------------------------------
... اما آنچه مسیر نگاه معناگرای مخاطب را شکل می بخشد، اتفاقی است که در همین فاصله رُخ می دهد؛ یعنی معادلاتی که با مشاهده سه المان نخستین و سپس توجه به گورستان در ناخودآگاه مخاطب شکل می گیرند.

این فرایند، تساوی محتوایی است که میان دو اثر زیر برقرار می شود؛

نخست، جمله حاصل از دور شدن خودروی در حال حرکت از فضای ایستای پیرمرد؛

و بعد؛ عبارت حاصل از رابطه میان پیر مرد با فرد متوفایی که در پیشگاه وی آرمیده است.

این فرایند، در جریان یک دیالکتیک فلسفیِ -این - همانی بیننده را متقاعد می کند که شاهد جریانی نا خوشایند میان انسانهای درون عکس است.

این مساله خود می تواند پایه ورود به مقوله جامعه شناختی ارتباط میان انسانها در عصر جدید گردد، علت قدرت گرفتن تداعی این معنا ...

============================

نقدِ نقد از: (محمد جواد شفیعیان)

...سرآغاز نقد با تشریح فضا و اشاراتی گذرا به المانهای موجود در ثبت کلید می خورد؛

منتقد تلاش کرده است تا با تاکید بر ویژگی مکان ثبت و تاثیر گذاری نوستالژیک این فضا با بهره از تجلی بخشیدن به جملاتی با تاکید بر مفهوم تنهایی ؛ رشته افکار و ناخوداگاه مخاطب خویش را به وجه اشتراک معنایی و ظاهری که هم در فورگراند و هم در بک گراند قابل تشخیص است گره بزند و در این راستا شکلی از سیالیت درونی برای رسیدن به فلسفه مورد نظر خود را ایجاد کند.

منتقد از زاویه جامعه شناختی به ثبت می نگرد؛ او ماشین را نمادی از مدرنیسم قلمداد می کند و تلاش می کند تا ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

لمس آجر...

-------------------------------

عکسی از: علیرضا شهبازی
نقدی از: سارا اکبری
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------
... امروزه در دنیای مجازی شاهد عکس های به شدت تکراری هستیم که هر روز بیشتر و بیشتر می شوند اما دیدن عکس هایی از این دست با تمام تکراری بودنشان و داشتن حرف های مشترک باز هم خالی از لطف نیست.

بی شک این عکس در حوالی کوره های آجر پذیری ثبت شده است، و این بچه ها ، فرزندان کارگران کوره های آجرپذیری هستند، که روی آجرهای انباشته شده نشسته اند.

عکاس با کادربندی خوب و...
==============
نقد نقد: فتوریویو
==============
... آنچه منتقد صراحتا به آن اشاره می کند نقطه ی عطفی است که از همگرایی -احساس- و -منطق- هنرمند عکاس در ثبت به ظهور رسیده است.

یادآور آنچه -هنری کارتیه برسون- تحت عنوان -لحظه ی قطعی- در کتاب خود با همین عنوان به آن پرداخته است.

معنایی فراتر از آنچه ما به صورت متعارف، -انجماد حرکت توسط دوربین- از آن یاد می کنیم.

لحظه ی قطعی در نگاه برسون حاصل نگرشی ژرف به احساسات و ویژگی های انسان و نشان دادن آن در قاب تصویر است. چیزی که نمی‌تواند از روی شانس و اقبال به دست آمده باشد و ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

بهشت !

-------------------------------

عکسی از: شهرام نجفی
نقدی از: زهرا غفاری راد
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------
عکس که به کوره سپرده می شود، منتقد را ملزم می کند به دست گذاشتن بر آنچه می توانست بهتر باشد.
و چقدر باعث دریغ است که نتوانی از ترکیب بندی قوی عکس سخن بگویی.
از شکار یک لحظه از احساسات انسانی.
از عکاسی بی هوا -Candid Photography- بگویی و دشواری های آن...

... در این که - غم - موجد بروز شعر است نه جای تردید است نه جای جدل، اما سؤال اینجاست که اگر برای هنرمند رسالتی فراتر از ابراز احساسات شخصی متصور است، آیا کمک به این هجمه بزرگ - غم - در راستای آن تعریف شدنی است؟

آیا این گروه بزرگ مخاطبین هستند که باید همواره شاهد...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...