photorevu

به درون آی

-------------------------------

عکسی از: پرویز فلاحتکار
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
ثبت قابل تامل و ارزشمندي كه از تركيب شايسته اي برخوردار است.
مهمترين نكته حائز اهميت ثبت به نظر من بيان پارادوكس"تحسين هبوط" است.
شكل ديدگاني فضاي روشن معماري پس زمينه كه از بنايي گنبد مانند تشكيل شده است در ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

Dark Lady

-------------------------------

عکسی از: مجید میرسلیمی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
المانای شاخص موجود در ثبت عبارتند از:
1-بطری خالی نوشیدنی:در بیان متلذذ شدن - رفع عطش
2-نقش زن:دربیان نقش و هویت زن
3-نور:در بیان امید- تعالی- حقیقت
4-تاریکی:دربیان ظلم - ظلمت - نادانی...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

حوالی اتوبان

-------------------------------

عکسی از: سارا اکبری
نقدی از: امیر مهدی قاسم خانی
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------
... آیا دخترک گل فروش را نمی توان به پاکی رزهای قرمز تشبیه نمود؟!
پاکی که گاه با چشمان هوس آلود هرزه گانی که بویی از انسانیت نبرده اند و کم نیز نمی باشند لکه دار می شود.
پاکی که گاه با سخنی زشت و زننده آلوده به زهر تلخ کلام نا هنجاری می شود...
آری می توان اتوبان را تنها نمونه ای از تبعیض و فقر دانست؛ تنها گوشه کوچکی از آن.
چه زیباست اگر دخترک و گلها هر دو را به رزهایی تشبیه کنیم... گل روزی که از شاخه و بوته ی سبز خود چیده شده است و دخترکی که او هم از دنیای شیرین کودکی و نوجوانی که می بایست هم اکنون در آن باشد چیده و ...
==============
نقد نقد: فتوریویو
==============
... اما در ارزیابی نقد توجه به این نکته اساسی را باید همواره در نظر داشته باشیم که نقد تا زمانی اعتبار علمی و استدلالی خود را حفظ می کند که بتوان هرلحظه نشانگان بصری عکس را در متن دید. هرچند این امر به ویژه در خصوص عکس های اجتماعی به سبب درگیر شدن احساس منتقد با محتوای ثبت بسیار دشوار است اما پایبندی به آن به قدرت استنادی و هویت انحصاری نقد عکس بسیار کمک کننده و ضروری است.
همان رویکردی که در بخش بزرگی از نقد مهدی قاسم خانی به خوبی رخ داده و ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

عطر حضورت مادر...

-------------------------------
عکسی از: سمانه شیرازی
نقدی از: محمد جواد شفیعیان
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------

... در بازگشتی به قاب می بینیم که چادر گلدار مادر در بالا دست کادر نشانی از مادر است و شمعدانی شاید نماینده ای از جانب مولف و در کل فرزندان.

در مقام تشبیه انگار دست خواهشی عارفانه به سوی او (مادر) در جهت رفع نیاز مادی و معنوی دراز شده است که به کارگیری تعبیری چون گشودن دست خواهش گل به سوی باغبان گلستان را خالی از لطف نمی بینم ...

... مولف با استفاده از زیرکی و ظرافت های خاص زنانه و هنرمندانه در باب نوع چیدمان و بخصوص انتخاب عنوان بخوبی شمیم و عطر مادرانه را چه در بوستان دل مخاطبان خویش و چه در گلستان قاب مورد بحث به مشام همگان رسانده است...
=================
نقد نقد: فتوریویو
=================
...
آنچه در نقد محمد جواد شفیعیان به روشنی قابل مشاهده است، تلاش نگارنده بر ارائه ی تفسیری از عکس پیش رو بر پایه توصیف است.
بهره گیری نقد از تشبیهات مناسب و موفقیت آن در توجه دادن مخاطب به حس جاری در فضای عکس از نقاط قوت نقد است.
به نظر می رسد نقد به سبب پرداختن به کشف و بیان لایه های احساسی عکس، از...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نيايش

-------------------------------

عکسی از: حسین کامشاد
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
در این تصویر از خطوط و نقطه طلایی بسیار خوب بهره برده شده است.
همچنین تضاد كمی میان دو قسمت تیره و روشن كادر و وجود تناسب میان كادر افقی عكس و كتاب در موفقیت عكس نقش شایسته ای داشته است.
حالت قرارگیری دست نمایشگر مناسبی برای نیاز همراه تواضع است. وجود حلقه طلایی در...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...