photorevu

My lovely girl

-------------------------------

عکسی از: Aris Sanjaya
نقدی از: نادر اکبرپور
نقد نقد: شما
-------------------------------
با اينكه غلبه رنگ زرد به وضوح در عكس ديده مي شود ليكن شاعرانگي و رهايي و حس آرامش، شور و شوق و انرژي بالاي رنگ قرمز به خوبي در فريم نمايان و مستوليست.

تركيبي هوشمندانه در قابي مربع كه نماد تسلسل و فرود و ادامه زندگی و حکمرانی الهی در عالم ماده است كه به وسيله انسان به تسخير در آمده است با گريزي به انتهاي كادر كه افق آرامبخش را به نمايش گذاشته است، حس سردي و سكون و رخوت موجود را به كلي زدوده است، بگونه اي كه مخاطب با كنكاش در زواياي مختلف ثبت با احساسات پاك و لطيف قهرمان داستان همگام و ..


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

"... پیر ..."

-------------------------------

عکسی از: پوریا خلجی
نقدی از: امیر مهدی قاسم خانی
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------
... نسلی با کوله باری پر از تجربه در کوره حوادث دهر در گذر زمان، در برابر نسلی دیگر که جوان است، با کوله باری پر از آرزوهایی که چشم به برآورده شدن آنها هستند.

عکس از عمق میدان بهره ای نبرده است و از طرفی هم نقطه فکوس شاخصی در آن یافت نمی شود.

در ... پیر ... عناصر اصلی تصویر انسانها هستند و به همین جهت می توان این عکس را در زمره تصاویر اجتماعی قلمداد کرد.

شاخص ترین المانی که چشم مخاطب را در اولین نگاه به خود جذب می کند، پیرمرد میانه ی عکس است که هم به واسطه ی فرم بدن و نحوه ی نشستن، و هم به سبب لباس چوپانی که بر تن دارد...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

بازتاب شادي كودكانه گل

-------------------------------

عکسی از: علی کیایی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
ثبت تاثیرگذاری که در اثر همنشینی فامهای انتخاب شده در ترکیب ایجاد شده، اثر شادی آفرین و آرامش بخش فامهای سبز و زرد را در خدمت فام پرهیجان و زندگی بخش سرخ درآورده است.

فام سبز با سازگاری بالایی که با ساختار شبکیه چشم


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

تمام وجود ...

-------------------------------

عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: داریوش شاهپوری
نقد نقد: ---------
-------------------------------
...این همه بیش از آن که عکس را تعریف کنند آنرا تضعیف خواهند کرد.
سوژه ای که آنقدر در صفحات ادبیات گفتاری و نوشتاریمان در زیر بار غم فرسوده شد که دیگر رنگ باخته و نخ نما شده است.
سوژه ای که تکرار هزاران باره ی آن بیش از هر چیز بیننده را ترغیب می کند تا برچسب - نوستالژی - را بی درنگ بر آن بچسباند و بی هیچ عنایتی از کنارش گذر کند.

و با این همه چه چیز عکاس را وا داشته تا این روایت هزار باره را صحنه آرایی و باز تکرار کند؟
در پاسخ به این پرسش، ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

تنهایی!

-------------------------------

عکسی از: نسیم شکری
نقدی از: علیرضا دین محمدی
نقد نقد: شما
-------------------------------
هر چند این مساله در نگاهی زیرکانه به - تنهایی - و مظلومیت نقش درختِ به تصویر کشیده شده کمک شایانی می کند اما نباید فراموش کرد که رسالتی که هنرمند عکاس را به ارائه ی این عکس ترغیب نموده است، خارج نمودن این نماینده طبیعت از - تنهایی - و رساندن فریاد - او - به گوش همه است، پس تکنیک به کار رفته در ارائه اثر برای آنکه آن را به یک اثر هنری تبدیل کند باید در خدمت این هدف درآید.

لذا چنانچه بپذیریم که در درک نیت هنرمند موفق بوده ایم، عکس باید به یکی از دو جهت تغییر مسیر دهد:

یا با وضوح بخشیدن و تاکید بر شخصیت بصری درخت، اعتبار و جایگاه بصری آن را تا جای ممکن بالا ببرد،

و یا این که در بیان مظلومیت آن، هویت و موجودیتش را به نهایت در هم بشکند.

در بررسی راهکار نخست، ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...