photorevu

اندوه

-------------------------------

عکسی از: دمیتری بالترمانتس
نقدی از: ثمین جواهریان
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------

عکس عمق دارد. فضایی عمیق که از ابتدا تا انتها پر از کشته، مصیبت و اندوه است.

انسان ها در گسترۀ وسیع، سرد و دلگیر عکس کوچک به چشم می آیند.

پیرزن جلوی تصویر با دست های گشوده پیداست که کشتۀ خود را یافته است.

جوانی که با پاهای روی هم انداخته، می توانست پس از کار روزانه بر چمنزاری دراز کشیده باشد و مادرش برای صدا کردنش سر میز شام به دنبالش آمده باشد؛ و کمی آن طرف تر زن دیگری کمر خم کرده
است تا بهتر چهرۀ کشتۀ غوطه ور در گل و خون را ببیند، که آیا عزیز اوست؟ و انعکاس قامت خمیده اش در گودال آب چه بجا این مصیبت را عیان تر به تصویر می کشد.


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

"بدون عنوان"

-------------------------------
عکسی از: معصومه حضرتی
نقدی از: معصومه حضرتی
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------

... شتابزدگی که در کادر بندی محسوس است نیازمند توجه بیشتر نگارنده به درختان و برش آنها در هدروم بوده و چه بسا انتخاب شایسته تر کادر افقی تحت تاثیر المانهای موجود در زمینه می توانست تعادل بهتری را به چشم مخاطب القا کند.
حضور مولف در قاب تصویر به نوعی احساس می شود و همین عامل باعث می شود که ببیننده نیز خود را با عکاس همگام دیده و پا به درون تصویر بگذارد. تا با تمام انرژی ، امید، آرامش و رضایت درونی مرد همداستان شده و اندکی از دنیای درون وی را تجربه کند.
انرژی و حرکت دستان پیرمرد در درون اتمسفر ثبت موثر عمل کرده و حس خوبی را به ببیننده القا می کند.
تلاش داسی که می رود تا ...
=============
نقد نقد: فتوریویو
=============
... خلاصه ی نقاط قوت و ضعف این عکس در قالب جملات ارزشگزاری هستند که در دو گروه می توان از متن نقد می توان استخراج کرد.
از مجموع 501 کلمه ای که نقد را شکل می دهند 170 کلمه البته آن هم به صورت خلاصه شده عبارات، نقش تعیین کننده و کلیدی در متن دارند. یعنی چیزی بیش از یک سوم کلمات، واژه های به کار رفته در آنالیز و نقد مؤثر عکس استفاده شده اند که نشان از گرایش مؤلف به گزیده گویی و انتقال مفاهیم اصلی نقد در قالب عباراتی تاثیرگذار و تعیین کننده است.
اما در اعتبار سنجی نکاتی که منتقد به آنها پرداخته است به تشریح نکاتی چند می پردازیم...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

عکس منتخب کلبه (عاشورا)

----------------
عکس منتخب کلبه (عاشورا)

عکسی از: هما ابهری
نقدی از: فتوریویو
نقد نقد: ---------
----------------
در نگاه نخست؛ عکس از قواعد کلاسیک عکاسی پیروی نمی کند،

از هیچیک از نقاط طلایی عکس در انطباق با المانهای شاخص موجود بهره ای برده نشده است و از تقسیمات یک سوم های متعارف نیز نمی توان نشانی دید.
اما انطباق مرکز ثبت با مؤثرترین قسمت تصویر – محل تماس دست پدر بر روی سر فرزند – گویی حکایت از انتخابی هوشمندانه در تعریف ترکیب عکس دارد که بررسی جریان انرژی در عکس و خطوط هدایتگر چشم که نشان از بهره بردن ترکیب از تقسیمات مبتنی بر اعداد فیبوناچی دارند این ذهنیت را تقویت می کند.... 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

عطر حضورت مادر...

-------------------------------
عکسی از: سمانه شیرازی
نقدی از: محمد جواد شفیعیان
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------

... در بازگشتی به قاب می بینیم که چادر گلدار مادر در بالا دست کادر نشانی از مادر است و شمعدانی شاید نماینده ای از جانب مولف و در کل فرزندان.

در مقام تشبیه انگار دست خواهشی عارفانه به سوی او (مادر) در جهت رفع نیاز مادی و معنوی دراز شده است که به کارگیری تعبیری چون گشودن دست خواهش گل به سوی باغبان گلستان را خالی از لطف نمی بینم ...

... مولف با استفاده از زیرکی و ظرافت های خاص زنانه و هنرمندانه در باب نوع چیدمان و بخصوص انتخاب عنوان بخوبی شمیم و عطر مادرانه را چه در بوستان دل مخاطبان خویش و چه در گلستان قاب مورد بحث به مشام همگان رسانده است...
=================
نقد نقد: فتوریویو
=================
...
آنچه در نقد محمد جواد شفیعیان به روشنی قابل مشاهده است، تلاش نگارنده بر ارائه ی تفسیری از عکس پیش رو بر پایه توصیف است.
بهره گیری نقد از تشبیهات مناسب و موفقیت آن در توجه دادن مخاطب به حس جاری در فضای عکس از نقاط قوت نقد است.
به نظر می رسد نقد به سبب پرداختن به کشف و بیان لایه های احساسی عکس، از...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

ماشین زمان

-------------------------------
عکسی از: ناصر گُل نظری
نقدی از: محمد جواد شفیعیان
نقد نقد: شما
-------------------------------


... و می توان زاویه برداشت را تلاشی برای گشودن پنجره ای به روی مخاطب برای نگریستن به طبیعت از دورن فضای محصور شده توسط ماشین فرسوده ی ساخت دست انسان دانست. نگرشی از درون سمبلی از -مدرنیسم - به گستره ای از - ناتورالیسم-.

نگاه به ثبت از این منظر، بدون شک حاوی اشاراتی است به تداخل های ساختاری با استفاده از جلوه های بصری در بیان پارادوکسی که پیشرفت و گستردگی هر کدام از دو نماینده ماشینیسم و طبیعت را در تعارض با دیگری تا مرز حذف یکی از آن دو نمایش می دهد.

دوباره نگاهی از دریچه -زمان- به ثبت می اندازیم و این بار ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...