photorevu

سایه ها

-------------------------------

عکسی از: حجت الله عطایی
نقدی از: فخرالدین دوست محمد
نقد نقد: شما
-------------------------------
... فضای عکس تخت و بدون عمق است وعکاس با انتخاب این زاویه دید ؛ فضای مناسبی را برای بهتر دیده شدن فرم ها و عناصر بصری به وجود آورده است.

تنها اطلاعاتی که میتوان از شکل سایه های فاقد هویت دریافت کرد این است که آنها دختران وزنان زحمتکش روستایی هستند.

دیوار زخت و خشتی؛ ضمن ایجاد کنتراست در بافت وجنسیت با سایه ها؛ به القاء رنج و مرارت و تلاش زنان روستایی کمک کرده است.

سایه ها رفتنی؛ ناپایدار و مشمول زوال هستند و ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

انسان؟! غایب!

-------------------------------

عکسی از: علیرضا دین محمدی
نقدی از: فخرالدین دوست محمد
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------
عکاس: علیرضا دین محمدی
منتقد: فخرالدین دوست محمد
نقد نقد: فتوریویو
------
هنرمند عکاس با پیچ جاده برای یک لحظه مخاطب را به تفکر وتامل و ماشین را که سایه وار در حال گذشتن می باشد نگه می دارد تا شرایطی را که محصول تزلزل وبی ثباتی وبی تعادلی قانون میباشد را ببیند؛ شرایطی که در آن انسان قربانی است چه زمانی که در بالا با سرعت در حال گذشتن از جاده ای بی فرجام و بی سرانجام میباشد و چه در پایین که کمر به نابودی محیط زیست بسته است...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

سکوت سرد

-------------------------------

عکسی از: ثمین ترک
نقدی از: هدی سَرمَد
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------
... حرکت و زندگی در دو بخش به صورت متفاوت به دنبال یکدیگر در گذر است.

در بخش نخست جنبشی سنگین و سرد از برف که در سطح وسیعی روی زمین گسترده می شود و با تغییر حالت خود سفیدی خود را به تدریج به شفافیت می سپارد تا در بام زندگی زلال شود و این زلال بودن را با قندیل های خود در تصویر به رخ نگاه ها کشد.
حجم سنگینی که در بستر زمان و تحت تاثیر شرایط پیرامون می رود تا روان شود.
بخش دوم از نیمکت آهنی شروع می شود و ...
================
نقد نقد: فتوریویو
================
نقد با تفکیک فضاهای عکس در پیش زمینه و پس زمینه و بیان ویژگی های حاکم بر هر بخش تلاش می کند تا جنبش پنهان در سکوت سرد عکس را آشکار کند.

نقد در پی بیان تغییر و استحاله است...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

تخدير معنا

-------------------------------

عکسی از: میلاد طاهری
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
ابژه در حالتی خاص به ثبت در آمده است که به نظر من بیننده را با ابهام در تصویر مواجه می نماید. تکنیک غالب در ثبت "هارمونی" است که حول محور محسوس عمودی میانه تصویر ایجاد گردیده است.بالاتر قرار گرفتن دست راست فرد...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

دست روی بیل

-------------------------------

عکسی از: تینا مودتی
نقدی از: ثمین جواهریان
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------

ولی اگر این پیشینه را کنار گذاریم، به نظرم عکس می­تواند عکسی در ستایش دست باشد. دستی که پس از قدرت تعقل، دومین عامل پیشرفت بشریت است. انگشتانی که می­توانند کار­های ظریف و دقیق انجام دهند. ببافند، بسازند، بتراشند، طرحی بکشند، خطی بنویسند و ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...