photorevu

نوازش!

-------------------------------

عکسی از: نسرین امینی
نقدی از: نسرین امینی
نقد نقد: شما
-------------------------------
... پایی که بر قاعده گذاشته می شود و دستی که گویی گیسوان کودک را در دست دارد و چون کالایی او را در زمینه بی قاعده گی های خونین به پیش می کشد!

... عکس را واژگون کردم تا نشانی باشد از واژگونی دنیای درون عکس؛ دنیای زیر رو شده ی درون من. تا نیمه زیرین عکس پر از خون شود! تا نشان دهم چگونه دختری زیبا در بستر خونین خود غرق می شود. تا رنگ قرمز دیگر فقط نماد زندگی و شادی نباشد، بشود رنگ نشستن در خون، رنگ مرگ!

و دست را نشان دادم بدون هیچ عنایتی به هویت صاحبش. چه ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

لبخند خاکستری!

-------------------------------

عکسی از: معصومه حضرتی
نقدی از: طاهره منصور نژاد
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------
... همون طوری که میدونیم رنگ بیشتر از دیگر عناصر بصری معرف هویت هر چیزیه و احساسات و عواطف رو به عکس وارد میکنه، در اینجا فضای داخلی خونه حالتی رنگ پریده داره، لباس های دختر بچه، پتوی کف اتاق و در و دیوار همه حاکی از این رنگ پریدگی هستن و رنگ در عکس نقش زیادی نداره. رنگهایی که از اشباع ناچیزی برخوردارن گویی که از کودکیِ - رنگ پریده ی دختر - حرف میزنن...

انتهای کادر تاریکه و جلوی کادر روشن. با نگاهی به تنظیمات دوربین هنگام شات زدن میشه متوجه شد که محیط تاریک بوده و عکاس برای روشن کردن عکس مجبور به استفاده از ایزوی 1000 شده. محیط سرد و تاریکی که دخترک به گرما و روشنایی در اون نیاز داره. ..
============
نقد نقد: فتوریویو
============
... نکته ای که به اجمال بر آن انگشت می گذاریم التفات به فضایی است که در آن می نگاریم. فضای نقد.
در این آوردگاه، آنچه اولویت دارد، به چالش کشیدن اثر هنری و انگیره ها و اندیشه هایی است که به آفرینش آن منتهی می شوند. کشف راز دورن عکس ها و بیان چرایی تاثیراتی که یک تصویر در قالب یک عکس بر روی ذهن مخاطب می گذارد.
پس با این تعریف، محتوای نقد بر فرم بیان آن ارجحیت دارد. حال اگر...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

وین 1947

-------------------------------
عکسی از: ارنست هاس
نقدی از: ثمین جواهریان
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------

... امتداد نگاه مادر به اسیره آزاد شده می رسد. تمام توجه و حواس مادر به اوست. برخلاف امتداد نگاه کهنه سرباز که هیچ توجهی به مادر ندارد، شاید در میان جمعیت به دنبال مادر خودش می گردد. چهرۀ مادر سرشار از اضطراب است. برخلاف چهرۀ اسیرِ تازه به وطن برگشته که سرشار از شوق و اشتیاق است.

این تقابل به خوبی پیام عکس را به ما می رساند، شادیِ بازگشت سربازان وطن که آمیخته به غم از دست رفتن بسیاری، و اندوه انتظار برای بسیاری دیگر است که ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقطه قوی!

-------------------------------

عکسی از: پوریا خلجی
نقدی از: محمد جواد شفیعیان
نقد نقد: شما
-------------------------------
عکاس در نحوه چیدمان وکمپوزیسیون صحنه ریتم وهم آوایی بصری را با توجه به قواعد هندسی بر ترکیب بندی کاملا کلاسیک و مرسوم ترجیح داده تا مسیر خط کشی شده با تمایزی بیشتر نزد مخاطب تعریف شود.
برای بسط همزمان و بیان اهمیت معنای دو منظوره ای که در عنوان عکس - نقطه ی قوی - لحاظ گشته است خود را ناگزیز از نقل این جمله از ( کا ند ینسکی ) می بینم:
(( نقطه.. مکان خود را به محکمی اشغال می کند . . .و هیچگونه گرایشی برای


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

پژمرده در بيداد

-------------------------------

عکسی از: سید آرمان نبی پور
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
به غیر از ترکیب بندی مناسب و بهره بردن از نقاط طلایی در چینش المانهای موجود، به نظر من موارد زیر از عموامل موفقت ثبت است:
1- دستی که قرص را در اختیار دارد؛ آلوده ، نسبتاً جوان و...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...