Title

شربت گُل

-------------------------------
عکسی از: استیو مک کوری
نقدی از: مریم پژمان
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------

... مساحتی میانه کادر عکس در میان این نقاط که محل تمرکز و حرکت متوالی چشم بیننده می شود. این جولانگاه، دربرگیرنده ی فرم اصلی چهره ی دختر است که روایت اصلی عکس در آن بازگو می شود...
... ولی این عکس برای نمایش دادن مطلق مفهوم فقر هم مناسب نیست. پارگی شال دخترک زیاد دل را نمی سوزاند ، در این عکس از دستهای پینه بسته، کفش های سوراخ، خانه های ویران و عروسک های بدون سر خبری نیست.
این عکس، نمایش یک روح زخم خورده از دریچه این چشم های درخشان است. زخم هایی که...
=============
نقد نقد: فتوریویو
=============
آنچه نقد حاضر را اعتبار می بخشد افزودن به گنجینه ی دانسته ها درباره ی این عکس مشهور است.

اگر تا پیش از این، دانسته هایمان بیشتر محدود به بیوگرافی دختری می شد که در سال 1985 میلادی سوژه شد، امروز مریم پژمان از دریچه ی عکس با ما سخن می گوید، آن را به سخن در می آورد و اجازه می دهد تا تاریخ در فاصله ی میان چشم مخاطب و چشم شربت گل در " رگه های ظریف و نارنجی رنگ " درهم نوردیده شود...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

تا سرازيري!

-------------------------------

عکسی از: امین موسوی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
هر چند عنوان "attendant" در زبان فارسی دربرگیرنده معانی متفاوتی است که در عبارت مشخص می شوند، ولی من در این ثبت معنای "همراه" را بر دیگر معانی ترجیح می دهم.
شیب رو به بالای جاده با فشاری که در حرکت رو به بالا ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

خارج از دیوار رویای آب

-------------------------------
عکسی از: بهزاد جامه بزرگ
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

با توجه به عنوان برگزیده شده "خارج از دیوار رویای آب" ثبت قابل تاملی را ارائه نموده اید.
در ترکیب، هر چند قرار گرفتن چهره فرد از راست به چپ در تمرکز چشم و تعادل بصری بیشتر می تواند مورد توجه قرار گیرد، اما با توجه به اینکه در حالت حاضر ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

دستهايم و دستهايت!

-------------------------------
عکسی از: داوود یار احمدی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

قرارگرفتن دستها در مركز كادر،با اختصاص بخش بزرگی از فضا، و با كنتراست مناسبی كه با پس زمینه دارد، چشم را در اولین نگاه بر روی خود برای لحظاتی متوقف می كند.فضای كوچك و سیاهی كه میان انگشتان دقیقاً مركز كادر قرارگرفته با انطباق بر


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

سایه

-------------------------------
عکسی از: ثمین ترک
نقدی از: سارا اکبری
نقد نقد: شما
-------------------------------

عکس را که نگاه می کنی در یک لحظه این پرسش در ذهن ایجاد می شود که تصویر واقعی قو کدام است؟!

ناحیه ( بالا – راست ) کادر محل تمرکز بیشتر چشم است و قرار گرفتن درخت و قو به عنوان دو المان اصلی ثبت به گونه ی است که با وارونه کردن مجدد جای یکدیگر را در کادر اشغال می کنند.

بنابراین هنگامی که بیننده با تمرکز بر عکس متوجه معکوس بودن آن می شود با این جا به جایی قو در مکانی قرار می گیرد که به درک واقعیت صحنه ی پیش رو هنگام عکاسی و تفکیک واقعیت از مجاز کمک می کند.

و مساله فنی مهمی که در این عکس بیش از هر چیز دیگری به شدت خودنمایی می کند کنتراست عکس مزبور است...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...