Title

آب آيينه زندگي است

-------------------------------
عکسی از: مجید طریقتی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

ثبت در نگاه ظریف عکاس از مجموعه نقاط چیده شده در کنار هم در حاشیه رود بهره شایسته ای برده و یکی از جلوه های جنبش پست امپرسیونیستی (پسادریافتگری)، تحت عنوان سبک پوینتیلیسم (نقطه چینی) رابه ذهن متبادر می کند.
اما...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

Came From Far

-------------------------------
عکسی از: مهدی صفری نژاد
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

ثبت موفقی در بیان احساسات انسانی است.
مود سیاه و سفید و انتخاب کادر عمودی شایسته صورت گرفته است.
قرار گرفتن المان اصلی ثبت -پیرمرد- در میانه کادر با بهره ای کهاز سکون می برد، در همراهی فرم با محتوا نقش مؤثری را ایفا نموده است.
کادر عمودی تصویر که ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

شاخه های آرزو

-------------------------------

عکسی از: مریم پژمان
نقدی از: سارا اکبری
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------
... نگاه از سمت چپ کادر سوار بر شاخه های سبز آرزو لیز می خورد ، تا وارد چهارچوپ نگاه عکاس شویم.
این خط فرضی نیم دایره ی ،که از گوشه تصویر تا انتهای پای کودک است چشم های بیننده را به مرکز توجه هدایت می کند تا به المان اصلی ثبت یعنی پسربچه برخورد کنیم.
گردشی نرم و لطیف که به لطف رنگ سبز همراه با آرامش است.
به مانند فرم ایستادن و نحوه قرارگیری ...
============
نقد نقد: فتوریویو
============
سارا اکبری بیش از هرچیز با تحلیل تاثیر رنگ و فرم بر چشم و ذهن مخاطب سعی در بیان حس جاری در عکس دارد.
او در این راستا با گریز زدن به حال و هوای کودکی و معصومیت و شیطنت های آشنای این دنیای پاک در کنار تاثیر حس ابهام منظره ی پنهانی که کودک از پس دریچه به آن می نگرد در بیان آرزوها بهره ی شایسته ای برده است.
... به نظر می رسد یکی از نکاتی که در تاکید بر این اثر به آن دامن می زند، نه تنها پنهان بودن منظره پشت پنجره که پنهان بودن چهره ی کودک است. تاثیری که به همذات پنداری بیننده و ایستادن در جایگاه کودک درون ثبت کمک می کند...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

تقابل

-------------------------------

عکسی از: نیلوفر عطایی
نقدی از: فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
... خورشید از پایین ترین قسمت خود که نزدیکترین نقطه اش به زمین است، انک اندک تیره می شود، گویی رو به خاموشی است.
جایی در میان زمین و آسمانِ عکس، سپیدی پیداست، انگار هنوز امیدی هست. شاید جایی دستی به آسمان برخاسته، از نور، نور طلب می کند! شاید انسان هنوز فراموش نکرده است که "ضد نور" هم با " نور" هستی می یابد! شاید..


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

همسفر

-------------------------------
عکسی از: شهرام نجفی
نقدی از: هدی سرمد
نقد نقد: شما
-------------------------------

... رنگهای زندگی بخش موجود در عکس نگاه را برای لحظه ای متوقف می سازد ؛ زرد – آبی – قرمز و شاید اولین نقطه ای که چشم درگیر آن می شود همین جاست تلاقی رنگهای اصلی!
زرد نماد حرارت هیجان و انرژی شدید
آبی رنگ آرامش وتفکر
و قرمز رنگ عشق زناشوئی و تشکیل خانواده است
تن پوش قرمز و آبی می تواند تعبیر تشکیل خانواده با نوعی تفکر خاص غیر سنتی را به بیننده القا کند این تفکر خاص وجود همان خصوصیات متفاوت در ...
================
نقد نقد: فتوریویو
================
... هرچند منتقد عکس را از زاویه نگاه به روایات اسطوره ای (آدم و حوا) و داستان های فولکلوریک (عامیانه / خاله سوسکه) توانسته به خوبی از پتانسیل بالای این داستان ها در پس زمینه ذهن خواننده در درک تعبیر و تفسیر نقد خود کمک بگیرد، ولی به نظر می رسد، تعبیر کردن وسیله ی ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...