photorevu

اگر می توانستم!

-------------------------------

عکسی از: بهنام کریمی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
ثبت شایسته و قابل تاملی که در اتفاقات روز یادآور مصائب مردم سومالی است.
المانهای شاخص موجود در ثبت عبارتند از:
1-دست: در بیان نیرو قدرت - کار
2-دست دادن:در بیان ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

ما مردمان...

-------------------------------

عکسی از: ربابه سلیمانی
نقدی از: داریوش شاهپوری
نقد نقد: شما
-------------------------------
... فرم، آنچنان استیلایی بر ثبت دارد که به اعتقاد من خود به تنهایی تکافوی معنا را می کند.

ربابه سلیمانی با چینش این صحنه توانسته است انرژی و هیجان بسیار بالایی را در عکس خود ایجاد کند و از آن زیباتر این که توانسته است آن انرژی را به شدت سرکوب کند!

از منظر پویا شناسی، القای چنین اثری به ذهن مخاطب در قالب یک عکس - هر چند متهم به اغراق خواهم شد - اما -شگفت انگیز - است.
اجازه دهید برای تبرئه ی خود آنچه را در فرم عکس دیدم به شما نیز نشان دهم...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

عکس منتخب کلبه (عاشورا)

----------------
عکس منتخب کلبه (عاشورا)

عکسی از: هما ابهری
نقدی از: فتوریویو
نقد نقد: ---------
----------------
در نگاه نخست؛ عکس از قواعد کلاسیک عکاسی پیروی نمی کند،

از هیچیک از نقاط طلایی عکس در انطباق با المانهای شاخص موجود بهره ای برده نشده است و از تقسیمات یک سوم های متعارف نیز نمی توان نشانی دید.
اما انطباق مرکز ثبت با مؤثرترین قسمت تصویر – محل تماس دست پدر بر روی سر فرزند – گویی حکایت از انتخابی هوشمندانه در تعریف ترکیب عکس دارد که بررسی جریان انرژی در عکس و خطوط هدایتگر چشم که نشان از بهره بردن ترکیب از تقسیمات مبتنی بر اعداد فیبوناچی دارند این ذهنیت را تقویت می کند.... 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

Story of wall

-------------------------------

عکسی از: امید ایزانلو
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
ثبت که در کادری مربعی به تصویر کشیده شده است از توازن و ایستایی این شکل هندسی بهره شایسته ای برده است.
چنانچه کادر را در راستای افق از محل اتصال لوزی های کاشیکاری سمت چپ کادر؛ و نیز در راستای عمود از حد فاصل فضای کاشیکاری شده طرفین تقسیم کنیم، به نُه شکل ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

دستگاه ...

-------------------------------

عکسی از: علیرضا دین محمدی
نقدی از: هدی سرمد
نقد نقد: ---------
-------------------------------
... در مواجهه با تصویر، آنچه پیش از هر چیز مغایرت خود را با مبادی کلاسیک ترکیب بندی به رُخ می کشد، کادر نامتجانس و نامتوازن عکس است.

حاشیه سیاه زیر عکس، عدم توازن سمت راست و چپ در عکس کاملا مشهود است و با بر هم زدن تعادل بصری تصویر، در ذهن و چشم مخاطب آزار دهنده جلوه می کند.

زمینه مشکی و طوسی عکس به همراه ریتم خشک جاری در آن، یکنواختی را تداعی می کند و قاعده مندی گسترش یافته ی ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...