photorevu

دستگاه ...

-------------------------------

عکسی از: علیرضا دین محمدی
نقدی از: هدی سرمد
نقد نقد: ---------
-------------------------------
... در مواجهه با تصویر، آنچه پیش از هر چیز مغایرت خود را با مبادی کلاسیک ترکیب بندی به رُخ می کشد، کادر نامتجانس و نامتوازن عکس است.

حاشیه سیاه زیر عکس، عدم توازن سمت راست و چپ در عکس کاملا مشهود است و با بر هم زدن تعادل بصری تصویر، در ذهن و چشم مخاطب آزار دهنده جلوه می کند.

زمینه مشکی و طوسی عکس به همراه ریتم خشک جاری در آن، یکنواختی را تداعی می کند و قاعده مندی گسترش یافته ی ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

ماشین زمان

-------------------------------
عکسی از: ناصر گُل نظری
نقدی از: محمد جواد شفیعیان
نقد نقد: شما
-------------------------------


... و می توان زاویه برداشت را تلاشی برای گشودن پنجره ای به روی مخاطب برای نگریستن به طبیعت از دورن فضای محصور شده توسط ماشین فرسوده ی ساخت دست انسان دانست. نگرشی از درون سمبلی از -مدرنیسم - به گستره ای از - ناتورالیسم-.

نگاه به ثبت از این منظر، بدون شک حاوی اشاراتی است به تداخل های ساختاری با استفاده از جلوه های بصری در بیان پارادوکسی که پیشرفت و گستردگی هر کدام از دو نماینده ماشینیسم و طبیعت را در تعارض با دیگری تا مرز حذف یکی از آن دو نمایش می دهد.

دوباره نگاهی از دریچه -زمان- به ثبت می اندازیم و این بار ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

چرا عَلَم ؟

-------------------------------

عکسی از: امین موسوی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
مشخصاً ایده ارزشمندی در ذهن داشته اید. اما به نظر من با توجه به محتوای مورد نظر شما "حسین،چراغ هدایت" به دلایل زیر فرم با محتوا مباینت شایسته ای ندارد:
1- هرچند اتصال سایه میان علمک چراغ راهنمایی و تیغه علم عزاداری، موجب ایجاد نوعی پرسپکتیو خاص و سه بعدی سازی ثبت شده - که در جای خود


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

بلوتوث

-------------------------------
عکسی از: کرامت اله سراندیبی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

المانهای شاخص موجود در ثبت عبارتند از:
1-ماسک اکسیژن: در بیان حفاظت از آلودگی
2-گوشی تلفن همراه: در بیان نماینده ارتباطات دنیای نوین
3-قفل: در بیان حفاظت از سرقت
اما مسائل جانبی ولی حایز اهمیت دیگری بر ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

خانواده ایرانی ...

-------------------------------

عکسی از: محمد محمد شاهی
نقدی از: مسعود ثبوتی
نقد نقد: شما
-------------------------------
چهار عضو خانواده پدر به نماز ایستاده،
دختر به بهانه مطالعه، نظاره گر شیطنت برادر است؛
مادر، مادر نیست!
در واقع حضور او دیده می شود...

فرشهای شسته شده گویای حضور اوست. مطمئنا...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...