photorevu

اندوه

-------------------------------

عکسی از: دمیتری بالترمانتس
نقدی از: ثمین جواهریان
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------

عکس عمق دارد. فضایی عمیق که از ابتدا تا انتها پر از کشته، مصیبت و اندوه است.

انسان ها در گسترۀ وسیع، سرد و دلگیر عکس کوچک به چشم می آیند.

پیرزن جلوی تصویر با دست های گشوده پیداست که کشتۀ خود را یافته است.

جوانی که با پاهای روی هم انداخته، می توانست پس از کار روزانه بر چمنزاری دراز کشیده باشد و مادرش برای صدا کردنش سر میز شام به دنبالش آمده باشد؛ و کمی آن طرف تر زن دیگری کمر خم کرده
است تا بهتر چهرۀ کشتۀ غوطه ور در گل و خون را ببیند، که آیا عزیز اوست؟ و انعکاس قامت خمیده اش در گودال آب چه بجا این مصیبت را عیان تر به تصویر می کشد.


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

بلوتوث

-------------------------------
عکسی از: کرامت اله سراندیبی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

المانهای شاخص موجود در ثبت عبارتند از:
1-ماسک اکسیژن: در بیان حفاظت از آلودگی
2-گوشی تلفن همراه: در بیان نماینده ارتباطات دنیای نوین
3-قفل: در بیان حفاظت از سرقت
اما مسائل جانبی ولی حایز اهمیت دیگری بر ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

Story of wall

-------------------------------

عکسی از: امید ایزانلو
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
ثبت که در کادری مربعی به تصویر کشیده شده است از توازن و ایستایی این شکل هندسی بهره شایسته ای برده است.
چنانچه کادر را در راستای افق از محل اتصال لوزی های کاشیکاری سمت چپ کادر؛ و نیز در راستای عمود از حد فاصل فضای کاشیکاری شده طرفین تقسیم کنیم، به نُه شکل ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

جای خالی تو

-------------------------------

عکسی از: سارا اکبری
نقدی از: طاهره منصور نژاد
نقد نقد: شما
-------------------------------
... به نظر که عکاس با عدم نمایش چشم ها یه نوع ابهام آفرینی رو در عکس به وجود آورده. با این روش عکاس با مخفی کردن نگاه سوژه حالتی رمز دار رو به عکس انتقال داده .
چشم هایی که باید حرف بزنن اما از دید ما مخفی هستن . پسر در سکوت دنیای خودش غرق شده شاید که روحش در جایی خیلی فراتر از نیمکت های کناری به دنبال جای خالی گمشده ای رفته...
... عناصر اضافی توی محیط زیادن و فضای عکس رو کش دار کرده که برای تمرکز بیشتر روی سوژه بهتره عمق عکس رو کمتر کرد، و البته با کمی تغییر زاویه دید میشد پرسپکتیو خوبی رو ایجاد کرد که این کار با فیلتر لنز کارکشن...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

پژمرده در بيداد

-------------------------------

عکسی از: سید آرمان نبی پور
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
به غیر از ترکیب بندی مناسب و بهره بردن از نقاط طلایی در چینش المانهای موجود، به نظر من موارد زیر از عموامل موفقت ثبت است:
1- دستی که قرص را در اختیار دارد؛ آلوده ، نسبتاً جوان و...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...