photorevu

رنج برنج!

-------------------------------

عکسی از: مریم موسوی کاوردی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
هرچند قاعدتاً این تصویر به ظاهر ساده، ثبتی کارگردانی شده نیست،اما کثرت عناصر سمبلیک موجود در آن بسیار قابل تامل است.

عنصر زنانگی در ثبت غالب است که می توان آن را در قالب مادر و دختر؛ زمین و ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نشيمنگاه فقر!

-------------------------------

عکسی از: رامين الهي
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
مردم نگاري جالبي است.
افسردگي و ناخرسندي هم از وضعيت موجود و هم از سوژه عكاس شدن در حالت زن هويداست.
اين در حالي استكه مرد، در عين نا تواني و استيصال معيشتي مي كوشد تا ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

My lovely girl

-------------------------------

عکسی از: Aris Sanjaya
نقدی از: طاهره منصور نژاد
نقد نقد: شما
-------------------------------
... کادر عکس توسط دستان دختر به دو قسمت منظم و هماهنگ تقسیم شده و خطی باریک و ملایم و ادامه دار در وسط کادر که به عکس انرژی و حرکت بخشیده و محدوده ی دو سوی کادر رو مشخص کرده.

سوژه درست در وسط کادر قرار گرفته و علی رغم رعایت نکردن " قانون یک سوم ها " ثبت زیبایی شده
دستان باز دختر احساس راحتی و آرامش رو به عکس داده . حس می کنی قدم برداشتن دختر با صدای ملایم و شاد موسیقی همراه شده و گل های آفتابگردان هم از شادی سرها رو بالا آوردن ، البته رنگ زرد هم در این حس بی تاثیر نبوده چرا که رنگ زرد با امواج صوتی و صدای موسیقی همبستگی داره .

بافت عکس بافتی طبیعی و رنگیه ، بافتی با رنگ های شاد و خوشایند .
گل های آفتابگردان ریتم قشنگ و ملایمی به عکس دادن ، ریتم ملایم القا کننده ی ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

عبور

-------------------------------

عکسی از: عباس حاجی محمدی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

ثبت از لحاظ بصری ترکیب ویژه ای را به نمایش گذاشته است.
در این ثبت شکلهای دیدگانی پایه نقش آفرینی ترکیبی شایسته ای دارند و خط و نقطه به شکلی قوی حضور خود را بر چشم تحمیل می کنند.
مهمترین شکل...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

Captivity

-------------------------------
عکسی از: مجید مؤمنی مقدم
نقدی از: ثمین جواهریان
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------

... همین روشنی و سایه ای که از نوع لباس کودک میبینیم، به بیننده القا میکند که زمستان است و گویی این کودک بیرون از خانه در سرما ایستاده است.

کمی که بیشتر تأمل کنیم برخلاف تصور متعارفی که از عنوان فیزیکیِ Captivity «به عنوان یک چهاردیواری که کسی را در آن مبحوس می کنند» داریم، این هم می تواند نوعی از اسارت باشد.

فضای سرد عکس،
میله هایی که قاب تصویر را بخش بخش کرده اند،
و پنجه ی گشودۀ کودک روی شیشه که ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...