photorevu

گره در بند!

-------------------------------

عکسی از: نوروز
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
در تبیین فرم؛در هم تنیدگی انگشتان دو دست با بهره ای که ازخطوط انگشتان در راستای افق با همراهی اثر کادر افقی برده است، در تصویر نمودن آرامش حاصل از این خطوط با توجه به ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

شکر در سلول!

-------------------------------
عکسی از: شهاب کاشف معیری
نقدی از: زهرا غفاری راد
نقد نقد: شما
-------------------------------

... شِکــَـری که شهاب کاشف معیری از آن یاد می کند احتمالا شیرینی حاصل از درک - رنــــگ - در دنیای زیبای پیرامون ماست. درک رنگی که به دو چیز وابسته است؛ - نور - و - سلول - های مخروطی شبکیه ی چشمان ما که باید برای داشتنشان - شـــُکر- گزار باشیم.

اما از نظر زیباشناسی، از دریچه ی ترکیب و کادر عکس، احساس من این است که کادر می توانست گویا تر و چشم نوازتر بسته شود.

اگر نسبت های مختلف و متعارفی را که در قطع عکس ها به کار برده می شود را به عنوان یک ملاک تجربی در نظر بگیریم نیز، قرار نگرفتن این عکس در...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

كاسه آبي آب

-------------------------------

عکسی از: غلامحسین محبی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
طبیعت موجود در تصویر از سه نوع بافت متفاوت بهره می برد.
بافت دیواره پوشیده شده از ریشه هایی كه از خطوط آزاد، شكسته و درهم تشكیل شده و تداعی گر آشفتگی است (وقتی به مكان عكس- "دینور"- فكر می كنم; برایم یادآور مصائب و ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

خشت طلايي فقر

-------------------------------

عکسی از: محمد رضا مومنی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
این ثبت به ویژه از این وجه که هر دو جنسیت دختر و پسر را دوشادوش هم در محکمه وجدان عدالت اجتماعی در پیشگاه چشم مخاطب در موضع تظلم و دادخواهی، قرار...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

سر به مهر!

-------------------------------
عکسی از: رضا واعظ پور
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

ثبت از کادر بندی مناسبی برخورداراست.قرار گرفتن فرد در سمت چپ کادر،میدان را برای به تصویر کشیدن عمق نفوذ نگاه فرد؛در سمت راست باز کرده است.
هر چند اگر تصویر در حالت آیینه ای دیده می شد...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...