پشتیبان و مشاور آموزشی کلبه


- ابتدا با نام کاربری و رمز عبور فعلی خود به سیستم پشتیبانی و مشاوره کلبه وارد شوید ... (راهنمایی استفاده از سیستم پشتیبانی....)

- برای استفاده از این سیستم نیازی به ثبت نام "مجدد" در سیستم پشتیبانی نیست... (اگر از اعضای کلبه نیستید ابتدا در سایت ثبت نام کنید)

- تیکتی با عنوان  "درخواست استفاده از مشاوره آموزشی"  ایجاد کنید...

- واحد گیرنده را واحد "آموزش " انتخاب کنید...

- متن درخواست خود را وارد نموده و تیکت را ارسال نمایید... (نمونه ی متن آماده...)

- از طریق سیستم پشتیبانی، کد مشاور راهنمای تعیین شده به آگاهی شما خواهد رسید...در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر عدد 5 را به شماره ی

30005700366527
(سامانه ی پیامکی کلبه)
ارسال نمایید