Photorevu-Critic-Oven-Section-C


کوره نقد  فضایی است برای اشتراک تجربه ها و دانسته ها. جایی برای پخته تر شدن!

این بخش دربرگیرنده مجموعه نقدهایی است که با تکیه بر ذکر نقاط ضعف عکس ها و نقدها و برجسته نمودن آنها، نگاشته می شوند.

    هدف از طراحی این بخش، فراهم نمودن زمینه ای برای تمرین صبر، شنیدن، و نقد تخصصی عکس ها و نقدها به دور از تکلف و تعارف و حاشیه پردازی و البته در دایره احترام متقابل به نگاه، نظر و اندیشه یکدیگر است.

     راهنمای سریع "کوره نقد"      

         "عکس" یا "نقد" خود را (به همراه عکسی که نقد کرده اید) جهت مواجهه با نقدی سختگیرانه به این بخش ارسال کنید.

          "عکس" یا "نقد"ی را که در این بخش توسط دیگر کاربران ارائه شده است با نگاهی سختگیرانه و تاکید بر نقاط ضعف آن نقد کنید.

          رعایت موارد مذکور در قوانین و مرامنامه  فتوریویو الزامی است.

          برای ارسال نقد از این صفحه استفاده کنید و یا نقد خود را به آدرس photorevu@gmail.com  یا photorevu@iran.ir  ارسال نمایید.  


            برای ارسال عکس از آدرس photorevu@gmail.com  یا photorevu@iran.ir  استفاده کنید.
 

مطالعه رفتارشناسی ما ایرانیان، نشان از برخوردهای اجتماعی ما بر پایه الگوهایی خاص دارد که یکی از آنها در اصطلاح عامیانه "رودربایستی" است. که البته نباید با "احترام گذاشتن به یکدیگر" اشتباه شود.

این الگوی رفتاری در نقد بسیار آسیب زننده است.

زیرا موجب می شود، منتقد با ملاحظات بی شماری به عرصه نقد پا گذارد که عملا نقد را عقیم و نا کارآمد می کنند.

در فرهنگ ایرانی و اسلامی، ذکر رُک و صریح و البته محترمانه مشکلات با هدف ایجاد اصلاح در آنها، فرهنگی پسندیده است که التزام به آن می تواند نقشی بزرگ در پیشرفت های فردی و اجتماعی داشته باشد.

با این نگاه، "رودربایستی" نه تنها "احترام" به طرف مقابل نیست که به تعبیری، عدم خیرخواهی برای دوستان است، زیرا موجب می شود آنها به کاستی های خود آگاه نشوند و در صدد اصلاح آنها بر نیایند و یا از آنچه هستند بهتر نباشند!

لذا حضور منتقدین "رُک" و "بی رو در بایستی" در فتوریویو یک غنیمت است.


آیا تا کنون از خود پرسیده اید چرا در اکثر مناظرات، طرفین بحث به نتیجه ای قابل قبول یا درک مشترک از یک موضوع نمی رسند؟!

یکی از مهمترین دلایل آن این است که هنگامی که طرف مقابل در حال نقد دیگری است، او به جای خوب گوش کردن به آنچه گفته می شود در حال آماده ساختن دفاعیه بعدی از نظر خویش است!


"کوره نقد" فتوریویو، زمینه ای است برای تمرین خوب شنیدن و پذیرش نقدهایی که بر پایه منطق و خیرخواهی از سوی دیگران به ما و عکس ها و نقدهایمان می شود.

"کوره نقد" فتوریویو، فرصتی است برای تمرین خوب شنیدن نظراتی که ایرادهایی را که در نقد و عکس ما می بینند، آگاهانه، شجاعانه، دوستانه و محترمانه بیان می کنند.

از دلایل دیگر عدم توفیق در مناظره های هنری، عدم پذیرش یک اصل مهم است:

و آن اینکه...

ممکن است طرف مقابل درست بگوید!

 


"کوره نقد" فتوریویو این فرصت را به ما می دهد تا در خلوت خود - پیش از اینکه دست به قلم برای پاسخ و دفاع شویم - به عکس و نقد خود از زاویه نگاه طرف مقابل نگاه کنیم.


اما همواره یک نکته را در نظر داشته باشید...

این که ما در برابر هر انتقادی تسلیم باشیم و با الفاظ فروتنانه اشتباه های کرده و ناکرده خود در عکس یا نقد خود را بپذیریم نشانه نقدپذیر بودن ما نیست!

ما باید تمام تلاش خود را برای ارائه یک عکس یا یک نقد خوب و شایسته کرده و اثری قابل دفاع از خود به جای بگذاریم. و در عین حال نسبت به خود، اثر خود و نقدی که به ما یا اثر ما می شود منصف باشیم. یعنی نه دفاع بی مورد و غیرمنطقی و نه تسلیم بدون منطق.

در صورت ارائه عکس و نقد خود در این بخش، شما مجاز هستید به نقدهای رسیده، پاسخ دهید. پاسخ های این بخش نیز باید منطقی، تخصصی و مسلما محترمانه باشند.

 شرایط ارسال نقد به این شرح است: 
--


بنابر تصمیم اتخاذ شده در جلسه روز شنبه 1392/07/20 عکس ها و نقد هایی که توسط ارائه کننده اثر، جهت نشر در بخش کوره نقد ارسال می گردند، به منظور ایجاد فرصت یاد شده ، در این فضا در معرض نقد تند و بی پیرایه کاربران و منتقدین سایت قرار خواهند گرفت.

در عین حال تمامی عکس ها و  نقد های ارسال شده جهت این بخش نیز توسط فتوریویو مورد مطالعه، بررسی و نقد قرار خواهند گرفت و نتیجه در ذیل نقد های کاربران و منتقدین سایت درج خواهد شد.


=====================================================

   شرایط ارسال عکس به "کوره نقد": 


عکس باید متعلق به عکاس (فرستنده عکس) باشد.

عکس نباید مغایر با قوانین فتوریویو و مرامنامه آن باشد.

محدودیتی در تعداد عکس های ارسالی وجود ندارد.

عکس ها باید کیفیت لازم جهت نمایش در صفحات اینترنت را داشته باشند. (بیش از حد کوچک نباشند)

هنگام ارسال عکس خود حتما قید نمایید: "جهت نشر در بخش {کوره نقد}"

"فتوریویو" الزامی برای انتشار عکسهای ارسال شده ندارد.

انتخاب عکس با توجه به ماهیت آموزشی سایت صورت خواهد گرفت.
=====================================================

   شرایط ارسال نقد به "کوره نقد":


نقد باید متعلق به منتقد (فرستنده نقد به فتوریویو) باشد.

عکس همراه نقد نباید مغایر با قوانین فتوریویو و مرامنامه آن باشد.

نقد نباید
مغایر با قوانین فتوریویو و مرامنامه آن باشد.

محدودیتی در تعداد نقد های ارسالی وجود ندارد.

عکس های همراه نقد باید کیفیت لازم جهت نمایش در صفحات اینترنت را داشته باشند. (بیش از حد کوچک نباشند)


هنگام ارسال نقد خود حتما قید نمایید: "جهت نشر در بخش {کوره نقد}"

"فتوریویو" الزامی برای انتشار نقدهای ارسال شده ندارد.

انتخاب نقد با توجه به ماهیت آموزشی سایت صورت خواهد گرفت.=====================================================

 انتخاب عکس و نقد برای نقد در "کوره نقد": 


    نقدها و عکس هایی که توسط کاربران جهت نشر در "کوره نقد"، ارائه شده و منتظر نقد سختگیرانه شما هستند، در بخش "کوره نقد" { قابل دسترسی از صفحه نخست سایت} ؛ در اختیار شماست.

     همچنین شما می توانید یک عکس یا یک نقد عکس  را به دلخواه (خارج از مجموعه فتوریویو) انتخاب و آن را مورد نقد و بررسی قرار دهید، در این صورت، حتما مرجع عکس و نقدی را که مورد بررسی قرار داده اید برای ما ارسال نمایید.      همچنین شما می توانید عکس ها و نقدهای موجود در مجموعه موجود در "فتوریویو" استفاده کنید. با مراجعه به بخش "گنجینه نقد"، تمامی عکس ها و نقدهایی که تا کنون در فتوریویو قرارداده شده اند در اختیار شما خواهد بود.

 

 

Photorevu-Kolbe-www-T


شما می توانند عکس یا نقد خود را به آدرس فتوریویو:

photorevu@gmail.com    یا   photorevu@iran.ir

ارسال نمایند.

و یا برای ارسال متن نقد خود (در خصوص نقد هاو عکس هایی که در سایت موجودند) از

این صفحه  برای نقد عکس

و از این صفحه برای نقدِ نقد

استفاده نمایید.