نام کتاب: ذهن و عکاسی
نویسنده: پل مارتین لستر
ترجمه: زانیار بلوری


تهیه و گرد آوری: فتوریویو- کلبه نقد عکس

به کوشش: طاهره منصورنژاد


چگونه با دوربین ذهن خود عکس بگیریمچه کسی را بیشتر دوست داری، بگو ای مرد معمایی؟

پدرت، مادرت، خواهرت یا برادرت را ؟

نه پدری دارم، نه مادری، نه خواهری و نه برادری.

دوستانت را ؟

واژه‌ای را به کار می‌بری، که تا به امروز برایم گنگ مانده.

وطنت را؟

نمی‌دانم کجای زمین است.

زیبایی را؟

دوستش می‌داشتم اگر که الهه و جاودان بود.

طلا را؟

آن‌گونه از آن بیزارم که شما از خدایان بیزارید.

پس دلبسته چه چیزی هستی ای غریبه عجیب؟

دلبسته ابرهایم... ابرهایی که در گذرند، آن‌جا، آن بالا... ابرهای شگفت انگیز.


================================================

گفتار یک :

می گویند هر سفری با اولین گام آغاز می گردد ؛ بکوش اولین گام را با تواضع برداری. 

=====================================