Critic-Oven-Title-S... فضایی است برای اشتراک تجربه ها و دانسته ها. جایی برای پخته تر شدن!

این بخش دربرگیرنده مجموعه نقدهایی است که با تکیه بر ذکر نقاط ضعف عکس ها و نقدها و برجسته نمودن آنها، نگاشته می شوند.

    هدف از طراحی این بخش، فراهم نمودن زمینه ای برای تمرین صبر، شنیدن، و نقد تخصصی عکس ها و نقدها به دور از تکلف و تعارف و حاشیه پردازی و البته در دایره احترام متقابل به نگاه، نظر و اندیشه یکدیگر است.

کوره نقد

 
 Review-Critic-Title-S... فرصتی است برای برداشتن گامی بلند تر در عرصه "نقد هنری".

مجالی برای مطالعه و تحقیق در بیان آنچه یک اندیشه در سفر اکتشافی خود به درون یک عکس به آن رسیده است؛ و همراهی با منتقد در کشف نقاط قوت و ضعف نقد خود.

فرصتی برای یاری رساندن و یاری گرفتن در درک بهتر حقیقت درون عکس ها، عکس هایی که بازنما و فرانمای زندگی واقعی ما هستند...

 
 Photo-Critic-Title... فرصتی است برای عکاسان و دوستداران هنر عکاسی و علاقمندان به سفرهای اکتشافی به دنیای دورن عکسها و کشف رازهای نهفته در زوایای پیدا و پنهان آنها.

اسراری که با قلم نور بر صفحه حساس نگاه و دوربین هنرمند عکاس نقش بسته و درک جاذبه ای که وی را به ایستادن، نگاه کردن و تلاش برای مانا نمودن یک لحظه، واداشته است.

فرصتی برای "افزدون و اشتراک سرمایه نگاه"؛ نگاه هنرمندان عکاس و منتقدین هنرمند .
برای آگاهی از شرایط ارسال عکس و نقد خود به راهنمای ارسال عکس مراجعه کنید.

 

   در انتظار نقد ...

نقد بر نقد

  نقدی در انتظار نقد ...

  در انتظار نقد ...

 
 Review-Treasure-Key.... مجموعه ای است که از حاصل هنر نگاه فراهم آمده است. هنر نگاه هنرمندان عکاس و منتقدین هنرمند.

این بخش دربرگیرنده مجموعه عکس ها و نقدهایی است که در فتوریویو گردآمده است.

    هدف از طراحی این بخش، فراهم نمودن گنجینه ای است برای آنانکه علاقه مندند سرمایه نگاه خود را افزایش دهند تا خود نیز گوهری بر زیبایی ها، هر کجا که باشد - شاید دنیای درون -،بیفزایند.


photorevu

"نقد بر نقد" ...

فرصتی است برای برداشتن گامی بلند تر در عرصه "نقد هنری".
مجالی برای مطالعه و تحقیق و مشارکت در بیان آنچه یک اندیشه در سفر اکتشافی خود به درون یک عکس به آن رسیده است؛ و همراهی با منتقد در کشف نقاط قوت و ضعف نقد خود.
برای آگاهی بیشتر از شرایط و نحوه ارسال نقدِ نقد عکس به ادامه مطلب مراجعه نمایید...

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

سرهنگ مالان، مدیر دانشکده پلیس سیاه پوستان به همراه دانشجویان خود؛ هامانسکرال، افریقای جنوبی 1978

-------------------------------

عکسی از: زنده یاد: عباس عطار
نقدی از: معصومه حضرتی
نقد نقد: 
-------------------------------
جمعیت رنگین پوست همگی در یک هیجان جمعی پشت سر نظامی عالی مقام به دوربین چشم دوخته اند. پشت به پشت هم دارند و فضا را به یک میزان تیره کرده اند. هر چه جلوتر آمده اند، استوارتر و مصمم ترند و هرچه عقب تر رفته اند، پرشمارتر و مهیب تر.


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

بدون عنوان

-------------------------------
عکسی از: علیرضا دین محمدی
نقدی از: معصومه حضرتی
نقد نقد: شما
-------------------------------

عکاس با آشکار کردن یک اتفاق معمولی؛ با بستن کادری که "ساعت" را حکم فرمای تمامیت اثر ساخته است، بیننده را پای صحنه ای عاری از جذابیت نگه می دارد.

ساعت؛ وسیله ای برای اندازه گیری، نشان دادن و نگهداری زمان، نماد استاندارد گذشت زمان که هیچ ربطی به گذر طبیعی زمانی که بر ما می رود ندارد!

زمان همیشه یک واقعیت محکم و ناملموس و ساعت قراردادی سست و ملموس بوده است...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

به من نگاه کن موزه لوور از نگاه زنده یاد عباس کیارستمی

----------------

عکسی از: زنده یاد عباس کیارستمی
نقدی از: معصومه حضرتی
نقد نقد: 
----------------
زنده یاد عباس کیارستمی طی سال های 1374- 1390 ( ١٩٩٦ تا ٢٠١٢ میلادی) در بازدیدهای متعددش از موزه "لوور" عکس های بسیاری از تالارهای مجسمه و نقاشی می گیرد. گزیده عکس های به نمایش در آمده ی هنر مند فقید در موزه ملی ایران در زمان حیات او فرصت نمایش پیدا نکرده اند و اکنون نخستین باری است که با عنوان " به من نگاه کن" در قالب 18 قاب میزبانی نگاه علاقه مندان را به انتظار نشسته اند.


 

جزئیات بیشتر ...